Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 136x

  1 Čina
  Čina, y, f. = figura na tkanině. Muster im Gewebe. Ten ubrus má pěkné činy. Hanka. ...
  1

  1 Čína
  Čína, y,,f., Čínsko, a, n. = China. Číňan, Chineser; Čínský., chinesisch.— Popis Číny vz v S. N. II. ...
  2

  5 Čína
  Čína, y, f. = železný pás na kládě (na bidlech) vzadu, aby lépe přitloukala, když je kláda lehká, die ...
  3

  8 -čina
  -čina m. -ščina: slovenčina, polčina m. slo- venščina. Gb. H. ml. 1. 512. ...
  4

  1 1. China
  1. China, y, f. (Čína). — Chiňan (Číňan), a, m. — Chinský (Čínský). Vz více v S. N. v článku: Čína. ...
  5

  5 Čina
  Čina. y, f. = vítr s deštěm n. se sněhem, lijavec, bouře, vánice, chumelenice, nečas, boží dopuštění. ...
  6

  1 Kytaj
  Kytaj, e, m. = China n. Čína v Asii. Kytaj vlastní n. Čína, Mančursko, Mongolsko, Dzungarsko, Turkestan; ...
  7

  7 Plh
  Plh, u. m. = pýří. Ta rola je sám plh, je zaplhněná, pýřím zarostlá. U Star. Ji- čína. Vhl. = P., vz ...
  8

  3 3. Suk
  3. Suk = uzel, der Knoten. Mor. Na suk něco zavázat; udělati suk. Kd. Už se mu s. rozvazuje (už se něčemu ...
  9

  8 tc
  tc se mění a) v č: statčiti — stačiti, sva- čina m. svatčina, požičiti m. požitčiti; b) v tš v dial. ...
  10

  4 Vitiněves
  Vitiněves, vsi, f., Witinoves, ves u Ji- čína; Wittingau, ves u Starého města v Bu- dějovsku. PL. Vz ...
  11

  5 Betlehem
  Betlehem, a, m., samoty u Teplé, u Ji- čína a u Dobříše; mlýny u Hodkovic a u Chocně. PL. ...
  12

  1 Činovaný, Č
  Činovaný, Č. tkaniny, Formwaaren, faco- nirte Waaren. Rk. Vz Čina. ...
  13

  2 Otomnosť
  Otomnosť, i, f. O. neb nebylosť byla pří- čina bolesti tvé (absentia). GR. Abwesenheit. ...
  14

  1 Činař
  Činař, e, m., tkadlec dělající ubrusy, ruč- níky. Kunstweber. Jg. Vz Čina. ...
  15

  7 Zcintlovatění
  Zcintlovatění. Toto z. řeči našej něm- čina zapříčinila. Slov. Sokl. II. 191. Vz Cintlavý. ...
  16

  6 Neskládaný
  Neskládaný, nicht zusammengelegt. — N. roba = veliká, neforemná. Mor. Brt. D. 236. N. člověk = nepořádný. ...
  17

  5 Březiny
  Březiny, pl., f., ves u Dobrušky; U bře- zin, samota u Kasejovic; Birkigt, ves u Dě- čína; něm. Březin, ...
  18

  10 Kuřice
  Kuřice, e, f. = mladá slepice, která po- číná nésti. Kšť. Poh. 23. ...
  19

  6 Mešk
  Mešk, u, m. = meškání. Bez všeho mešku čiňá. Slov. Hol. 74. ...
  20

  4 Všejany
  Všejany, dle Dolany, Wschejan, ves u Lou- čína. Cf. Blk. Kfsk. 1455. ...
  21

  8 Plosek
  Plosek, sku, m. = hliněná nádoba. U Tren- čína. Phľd. XII. 174. ...
  22

  6 Dílce
  Dílce (Dílče, Dílec), Dieletz, ves u Ji- čína. Vz Blk. Kfsk. 536., 778. ...
  23

  1 Čínský
  Čínský, chinesich. Č. zeď, náboženství, jazyk. Vz Čína a S. N. II. str. 536. a násl. ...
  24

  2 Polynom
  Polynom, u, m., z řec, mnohočlen, veli- čina algebraická, skládající se z více členů znaménky + nebo ...
  25

  7 Ohlobně
  Ohlobně = roubení studny. U Star. Ji- čína. Vhl. — O. = columna, sloup. Já sem zatvrdil o-bně jejie. ...
  26

  10 Ščudlek
  Ščudlek, dlku, m. S. vodní (vodňo kon- čina, vachta, menyanthes trifoliata, jetel). Vyhl. II. 220., Čes. ...
  27

  1 Collatio, lat
  Collatio, lat., collace, porovnání, snešení. Rk. Collation, Vergleichung, Gegeneinander- haltung, Durchsicht ...
  28

  6 Hodrkavý
  Hodrkavý = píštivě breptavý. H. angli- čina. Kos. ...
  29

  7 Ohrutný
  Ohrutný = veliký, nehezký. U Star. Ji- čína. Vhl. ...
  30

  6 Libunec
  Libunec, nce, m., Libunetz, ves u Ji- čína. Blk. Kfsk. 1354., Sdl. Hr. V. 363., Rk. Sl. ...
  31

  5 Bartoušov, a
  Bartoušov, a, m., Bartoschow, ves u Ji- čína. Pč., Sdl. Hr. II. 30., Blk. Kfsk. 1281. ...
  32

  3 Ščebl
  Ščebl, na Mor. = šprysel, špryncle (u Ji- čína.). Vz Rebřík. ...
  33

  7 Pístík
  Pístík, u, m. = píst vozu. U Star. Ji- čína. Vhl. ...
  34

  7 Sličný
  Sličný. Mz. v List. fil. 1882. 209. S. pří- čina. AlxV. v. 771. (HP. 19.). ...
  35

  7 Samospasitelný
  Samospasitelný. Vynech: lépe. S. něm- čina, maďarčina. Pal Rdh. III. 175. ...
  36

  10 Ploučnice
  Ploučnice, e, f., říčka padající u Dě- čína do Labe. Tk. Pam. I. 153. ...
  37

  6 Holotín
  Holotín, a, m., ves u Choltic: u Dale- čína. Blk. Kfsk. 120., Sdl. Hr. I. 203. ...
  38

  6 Drštěkryje
  Drštěkryje, pl., DRsehtiekrej, ves u Ji- čína. Blk. Kfsk. 1301. ...
  39

  6 Léščina, y
  Léščina, y, f. = léskovy keř, leština. Slov. V šírem poli 1., pod ňou stojí diev- čina, malá, neveliká, ...
  40

  6 Kacíř
  Kacíř = kdo nepravé smysly o víře za- číná n. po nich jde. Blř. — Pass. 405. a j. K. od Katharů, sektářů ...
  41

  3 Sočovina
  Sočovina, šocovina, čočkovina, čočolina, čečelina, šošovina, šočkovina, na Slov. len- čina, y, f. = sláma ...
  42

  3 Skončina
  Skončina, y, f. = skonání, das Lebens- ende. Vidúc svú s-nu. Mus. 1841. 300. S. života. BO. - Výb. II. ...
  43

  10 Kvantita
  Kvantita českých slov. Vz List. fil. 1903. 224, 502. K. u aďj. jmenných. Vz Rozp. fil. 117. K. v památkách ...
  44

  7 Plynulý
  Plynulý, kontinuirlich, laufend. P. veli- čina, continuum, Mus. 1888. 204., vývoj, Osv. I, 50., pořadnice, ...
  45

  7 Roztomanitý
  Roztomanitý = rozmanitý. U Star. Ji- čína. Vhl. ...
  46

  6 Mečkov
  Mečkov, a, m , Metschkau, ves u Mě- čína. Arch. III. 476., Tk. IV. 733., Sdl. Hr. I. 255., Rk. Sl. ...
  47

  4 2. Trní
  2. Trní, ves u Sobotky; samota u Mě- čína. PL. ...
  48

  9 Tancovák
  Tancovák, a, m. = kdo rád tancuje. U Ji- čína. Kub. L. f. 1900. 364. ...
  49

  6 Martinovec
  Martinovec, vce, m., jm. lesa u Dale- čína. Km. ...
  50

  6 Meštín
  Meštín, a, m., Meschtin, mlýn u Lou- čína. ...
  51

  6 Lastovice
  Lastovice. Vz Mkl. Etym. 161. Den za- číná laštovička. Č. M. 133. ...
  52

  5 Bradačka
  Bradačka, y, f., samoty u Tábora a u Ji- čína. ...
  53

  6 Jičiněves
  Jičiněves, vsi, f., Jičinowes, ves u Ji- čína. Blk. Kfsk. 774., Sdl. Hr. II. 198., V. 361. ...
  54

  10 Chudovodý
  Chudovodý = na vodu chudý. Ch. kon- čina. Hol. Met. II. 15. ...
  55

  5 Činěnice
  Činěnice, e, f. = nečas atd. Vz Čina. U Ronova. Rgl. ...
  56

  2 Pomyslný
  Pomyslný, vše co mysliti lze, denkbar. — P., sinnig. Dobré jsou tvé věštby a p-né. Č. — P., co pouze ...
  57

  1 Mnohosť
  Mnohosť, i, f., množství, Vielheit, Menge, f. Ben. V. Mnohostí věcí mysl přesype. Zk. M. (v národních ...
  58

  7 Palach
  Palach, eleocharis. Vz Rstp. 1699., Slb. 121., 225., 168., Čl. Kv. 99. — P. = na rybnících srostlé kořání ...
  59

  4 Vojančina, vojačina
  Vojančina, vojačina, y, f. = život vo- janský, das Soldatenleben. Us. Klš., Čsk. Ta v-čina mu neslouží. ...
  60

  1 Evropa
  Evropa, Europa, y, f. Vz Ostrovy, Polo- ostrovy, Průlivy, Moře, Jezero, Řeka, Vyso- čina, Nižina. — Popis ...
  61

  7 Posedlý
  Posedlý = poseděný. Lítá jako p. Po- číná si jako p. Us. — proti komu. Dch. — čím: mrtvici, gelähmt. ...
  62

  10 Chorobotvorný
  Chorobotvorný. Zvon III. 492. Ch. pří- čina. ...
  63

  3 Siřenov
  Siřenov, a, m., něm. Siřenow, ves u Ji- čína. PL. ...
  64

  7 Patřím, a
  Patřím, a, m. (ě, f. ?), myslivna u Ji- čína. ...
  65

  3 Šlikoves
  Šlikoves, vsi, f., Schlikowes, ves u Ji- čína. PL. ...
  66

  5 Číňan
  Číňan, a, m., vz Čína, Vega II. 275, 299., 304. ...
  67

  3 Samšina
  Samšina, y, f., něm. Samschin, ves u Ji- čína. PL. ...
  68

  6 Maxinec
  Maxinec, nce, m., Maxinetz, sam. u Ji- čína. ...
  69

  6 Maksinec
  Maksinec, nce, m., Maxinetz, sam. u Ji- čína. Ct. Sdl. Hr. V. 120., Rk. SI. ...
  70

  5 Bertholdka
  Bertholdka, Bertoltka, y, f., ves u Ji- čína. PP. ...
  71

  10 Kosmooký
  Kosmooký. K. Čína (Čínané). Zr. Čer. 135 ...
  72

  7 Okov
  Okov = vědro. Rb. Dáme vám my, dáme, tri okovy vína, bude toho roku dobrá tokaj- čina. Koll. Zp. I. ...
  73

  1 Jičín
  Jičín, a, m. J. 1. na Cidlině v Čechách. 2. J. Nový (Neutitschein) na Mor. 3. Starý J. (Alttitschein) ...
  74

  7 Vkročiti kam (jak
  Vkročiti kam (jak). V to vkročil soud boží. Kom. Jestliže sú oni pořadem v to nevkročili. Arch. VII. ...
  75

  1 Měchýřík
  Měchýřík, u, m. Bläschen, n. M. žluči (žlu- čina) Gallenblase. Kom.; m. u rostlin, folli- culus, der ...
  76

  5 Zebín
  Zebín, Žebín, a, m. = vrch a dvůr u Ji- čína. Us. Cf. Sedl. Hrad. I. 121., 11. 124., Blk. Kfsk. 535., ...
  77

  8 Zelený
  Zelený čtvrtek (pověry a obyčeje). Vz Nár. list. 1894. č. 81. odp. feuill. (na Litomyšl.), Oestr. Mon. ...
  78

  7 Ochmeliti koho
  Ochmeliti koho = ošiditi. U Star. Ji- čína. Vhl. ...
  79

  7 Omětati něco
  Omětati něco = hltavě jísti. U St. Ji- čína. Vhl. ...
  80

  2 Ovčín
  Ovčín, u (po předložkách gt. ovčín-a) m., ovčinec, nce, m., ovčí chlév, na Mor. barák, na Slov. salaš, ...
  81

  5 Čínsko
  Čínsko, a, n. = Čína. ...
  82

  3 Sina
  Sina, y, f. = Čína. ...
  83

  6 Hradištko
  Hradištko, a, n., Hradisko, Hradischko, ves u Sedlčan, u Chlumce v Jičín., u Ko- lína, u Jílového; sam. ...
  84

  1 Měření
  Měření, í, n., das Messen, die Messung. V. M. jest vyhledávání, kolikrát jistá veli- čina (míra) obsažena ...
  85

  2 Přejmenování
  Přejmenování, n., die Antonomasie. Vz S. N. P., der Namenstausch (in der Rhetorik), indem man statt des ...
  86

  5 Zveseliti
  Zveseliti, il, en, ení, zveselovati = veselým učiniti, lustig machen, erfreuen, erheitern. — co, ...
  87

  7 Sřín
  Sřín, srien. Mkl. Etym. 294. Vlas jak sřín. Hdk. Mráz v zime na vode, keď za- čína zamrzávať, volá sa ...
  88

  4 Tuřský
  Tuřský dvůr, Panský dvůr, dvůr u Ji- čína. T. mlýn u Jič. ...
  89

  1 Kormidlo
  Kormidlo, a, n., rus. kormidlo. Má býti vlastně krmidlo, jak starocírkevní jazyk uka- zuje. Krma (rus. ...
  90

  6 Dvorce
  Dvorce, Dworetz, vsi u Soběslavě, u Ji- čína, u Vimberka, u Podola u Prahy; dvůr u Třeboně; sam. u Tábora; ...
  91

  8 Hřích
  Hřích, strsl. gr?ch?.; o pův. slova cf. Gb. H. ml. I. 39., 41, 29. Rada by duša do raju, ale jej hrichy ...
  92

  5 Zúmyslný
  Zúmyslný, vorsetzlich, absichtlich, mit Fleiss. V. List po z-ném poslu poslati. Kom. Z. nedbanlivosť, ...
  93

  6 Nožnice
  Nožnice, nožnička. Sv. ruk. An. 132. Potrhnu z nočnic meče. Dal. Vpusť meč i svój do nožnic (vagina). ...
  94

  9 Šíti
  Šíti. — jak. Ktož v pláči sejí, budú žíti u veselí. Št. Bes. 91. Kto seje riedko, riedko žne; Ako seje, ...
  95

  1 Kulhavý
  Kulhavý, hinkend. V. K. kůň, Us., pří- čina, výmluva (nepravá, neplatná). V. V chřa- pavý zvon nezvoň, ...
  96

  8 Liška
  Liška. Cf. Lišák. L., věštící zvíře. Vz Zbrt. Pov. 67. Lišky pečú koláče (keď na horách miestami hmly ...
  97

  2 Počinek
  Počinek, nku, m., počátek, der Anfang. P. nejvyšší mravního dobra (poslední pří- čina, ze které vše dobro ...
  98

  5 Zváleti
  Zváleti, el, en, ení = mnoho naváleti, vieles, nach einander aufwälzen; zmuchlati, zmačkati, zerknittern; ...
  99

  3 Rukověť
  Rukověť, i, f. (zastr. rukojeť), ruko- větka (rukojetka), rukovítka = držadlo, za něž se béře nějaká ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <