Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:0621


  Kniha
  Kniha, činsky King. Šf. Strž. I. 587. Cf. Mkl. Etym. 155. V MV. nepravá glossa. Pa. K. větší počet potištěných listů celek činí- cích. Vz Kram. Slov., Rk. Sl. V 3. ř. článku oprav Brs. 6. v: Brs. 7., Bž. 94. Na Zlínsku: kňžka. Vz N. Brt. Knížečka = malá kniha. Knížky = modlící knihy, das Gebetbuch. Us. na Mor. Škd., Té. K., liber. Ž. wit. 39. 8. a j. K. přepisů listovních a dopisných, das Briefkopierbuch. Nz. K. zadni, Hinter- bücher = desky zemské, k. přední, Vorder- bücher = všeliké jiné, zápisy při zemském právě opavském a krnovském, soudní rejstra. Soud. kn. opav. K. městské, soudní. Tk. II. 289., 319., 325., IV. 338. K. sněmovní, na- učení, nálezů, půhonů, rokové, pamětní, pro- mluvení, rychtářské. Vz Žer. Záp. II. 184. K. hospodářská, kronik, modlitební atd. atd., vz Jg. H. I.2. vd. 697.-700. K. olo- múcká, Sbn. 579., p. z Rosenberka, 363., tovačovská, 720., 726., knihy múdrosti, 398., Josefa, 383., odsouzené, 442., půhonů. 362. K. biřmovaných, farní, nadací mešních, pro- hlášek. Bor., bohoslužebná, obřadní, du- chovní, epištolní, mešní, perikopní, zaklínací, zpěvní. Hnoj. Ct. Sdl. Hr. I. 165. Rozmnožo- vání knih u Římanův a Rekův. Vz Vlšk. 286., 498. Cf. Sdl. Hr. III. 18.—20., 25., IV. 21., 62., 128. K. rožmberská, Pyp. K. II. 305., tovačovská, ib. 339.— 341. K. školní jmen. cvičebně. List. filol. V. 71., IV. 108. K. černá smolná. Vz Cor. jur. IV. 3. 2. 416. Knihy o rozličných věcech vz Jg. H. 1. 2. vd. 697.—700. K. chekovní, das Checkbuch. Pr. 1884. 40. K. perkunsterské. 1579. K. práva duchovního, smluvní, přípovědí, Mus., hoRní, železniční, Kaizl 215 ; k. k pobož- nosti, das Andachtsbuch. Dch. K. staRého zákona, Št Kn. š. 1., čeledínská, pRacovní, šlužební, notiční, opovědní, das Meldungs- buch, index lectionum (na universitách), ce- stovní, rentová (vydávaná spořitelním úřa- dem poštovským vkladateli o schovaných papírech státních na účet jeho zakoupených, das Rentenbüchel. Us. Pdl. Sám mladým svůj věk z knihy života vymazal. Vlč. Říkati na knihách. Sá. Šli do knih (veřejných, aby si tam něco přečtli). Us. Přk. Bez knih vystačiť v světě možno není. TYok. 35. Sám sem je (knihy) skládal ze své hlavy; Knihy vymysliti, zpoříditi, obnoviti, vykládati (pře- kládati). Št. Kn. š. NepRovedl póhonu podlé knih. Půh. II. 347. Jakožto se píše v kni- hách o skutcích apoštolských. Pass. Psáti komu knihy. Št. Kn. š. 1. Mluvíš jako k., ale v telecí kůži zavázaná = hloupě. U Kr. Hrad. Kšť. Žák, který se bez knih učí, ten se mnoho nenaučí; Utonul v knihách. Hkš. Žíti s někým na knížku (bez oddavek). Us. Na Ostrav. Wrch. Ne všecko pravda, co v knize stojí. Šd. Hádanka: Listy mám a strom nejsem. Km. 1886. 719. — K. = umění. Klam černé knihy, magicae artis. Bibl. K. Knihy čtyř králů = karty. Bdl. — K. papíru = deset vrstev či 100 archů. K. = žaludek. Cf. Schd. II. 427.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <