Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0490


  Papír
  Papír, u, m., z aegyptskořec. ???????, rostliny, jejíž lýka i listí za starodávna ku psaní užívali. Jg. Das Papier. P. anilinový, asfaltový, atlasový, aztecký, barevný, barvený, balicí, bavlněný, cedící, na cukr, černý, čínský, čistotný, čistý (Kom. J. 731.), dřevěný, egypt- ský, filtrovací, hedvábný, hladicí, hladký, hrubý, imperialní (největšího formatu), kal- ínusový, kancelářský, kartářský, kaučukový, klejovaný, klížený, kolkovaný, konceptní, kornoutový (Kom. J. 731.), královský, kra- mářský, kreslicí, křídový, kukuřičný, lako- vaný nepromokavý, lexikalní, lněný, lýkový, marokýnový, mašinový, ministerský, mramo- rovaný, muchomůrkový, nabíraný, na mouchy, na pytlíky, nekonečný, nepromočitelný, ne- pucovatý, nesmetlivý, nesnětlivý, notový, obál- kový, obalovací, na obálky, pakostní, panen- ský, pěkný, pergamenový, pijavý (piják), po- stříbřený, poštovní n. poštovský n. panský, prázdný (charta bianca), přírodní, probarvený (färbiges Naturpapier), procezovací, proni- kavý, proráživý, proskakující (Kom. J. 731.), prožíravý, psací, pulerovací, reagovací, regalní (veliký, malý), registrový, režný, rostlinný, ručný, rytecký, sklovitý, skoumací (Reagens- papiere, Probepapiere, vz S. N.), slaměný, smirglový, ssací, strakatý, strojní ku kreslení, škrabací n. škrablavý (pro ševce),tenký, tiskací, tiskařský, ukálený (Kom J. 731.), velínový n. panenský, vesikatorský, vlněný,voskový, zem- ní (vyschnou-li stojaté vody, činí pak všeliké řasy pokrývky plsťovité, tak zvaný zemní papír. Schd. II. 255.), zlatý. Kh., Nz., S. N., Š. a Z., Jg. (slov.), Dch., KP. I. 269.-287. Vz Snímkový. — P. dělá se z hadrů (veteší) lně- ných, bavlněných ba i vlněných. Hadry v ha- drořezích na hrubo se seřezávají, na stroji podsívacím (v drátěném bubnu) se vyprašují a pak se perou. Potom se na kaši (drť) roz- mílají buď stupami n. v holandru. Tato kaše nabírá se ve formy (síti) a rozvádí se v archy, které se na povětří suší. Pt. 107. Řezání, linování, satinování, vodní tisk p-ru. Prm. P. z kukuřice, ze stebel obilných, ze šáchoru (cyperus papyrus, Papierstaude), z palmy ko- kosové, z lontaru obec. (druhu palmy), z dříví osykového. Vz Kk. 106., 113., 160., 120., 121., 149. P. dělati, uhlazovati (satiniren, Žv.), z hadrů hotoviti, klížiti, skrze klihovou vodu protahovati. Jg. P. neklížený proráží. V. Pérem na papíře psáti. Kom. Něco na p. napsati, přenésti. V. Hadry, forma, nůžky na p. D. Obchod s papírem papírnictví). D. Něco v p-ru míti, chovati. Byl. Nebylo (nestálo) to za větší papír. Us. v Dobrušce. Vk. P. rýsovací (rýsovný) na prkno napiati; p. na- vlažiti; p. k snímání, snímkový. Nz. Papír se prodává na archy, knihy, rysy a balíky. S. a Ž. Půl archu, list p-ru. V. Dáť se vše psáti, neboť papír jest trpěliv (snese lež i pravdu. Vz Lhář). Lb., Č. — P., papíry = peníze, cenný p. Werthpapier. Papíry státní, stavovské,úvěrní, převodné; změna veřejných, úvěrných p-rů ve vyšší summu; p-ry obchodní umořiti; koupě papírů; p-ry státní stojí na rovni; p-ry smluvené před zábradlím. Šp. P-ry zpeněžitelné; obchod s papíry státními, tržba s papíry, kolek na p. O hotovení papírův úvěrných vz KP. I. 406. P. na řad svědčící, an Ordre lautend; p., jenž rubopisem pře- veden býti může, das durch Indossament übertragen werden kann: p. na majitele (vlast- níka) svědčící, auf den Inhaber lautend. HGB. Art. 307. Vz S. N. — P., karty, die Karten. Mrcha papír = špatné karty, kterými člověk nemůže nic vyhráti. Mřk.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <