Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0838


  Povděčný
  Povděčný; povděčen, čna, o, vděčný, dankbar. P-čným se prokázati. Jg. P-čným srdcem darů božích požívati. Sych. --- za co: za pomoc. Sych. Nezaslouží druhé, který nebyl p-čný za prvé. Bern. — P., potěšený, rád, erfreut. — čemu. Byl bych tomu po- vděčen, kdyby to přátelům prospívalo. Sych. — Žer. Kdo malému daru není povděčen, většího nezasluhuje. Č.— čeho. Byl bych toho hrubě povděčen. Žer. — Peyt. — nad čím, chybně u některých novějších spiso- vatelův. Jg. — P., milý, příjemný, lieb, angenehm. Abych jakouž takouž p-nou libosť své vlasti učinil (slože píseň). Ji- čínský.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <