Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0249


  Sáh
  Sáh, u, m., ve vých. Čech., ve Slez. a na Mor. sáha, síha,. y, f., od sáh-nouti, pokud člověk dosáhne. Šf., V. Koř. seg. Mkl. B. 38., 39. S. dříví (míra tři lokte vysoká a tolikéž široká), die Klafter. S. kostečný, Rk., čtver- cový n. čtverečný, Quadratklafter, f. Nz. S. činí nyní 1*90 metru; Q s. činí 3*6Q metru; krychlový s. činí 6.820992 krychlového metru. Vz Metr.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <