Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 24x

  1 Časový
  Časový, od času, Zeit-. Č. prvek (element), znak, veličina, věta, poměr. Nz. Č. pták tažní. Zugvogel. ...
  1

  7 Časový
  Časový. Č. příslovečná věta. Vz Gb. Ml. II. 40. ...
  2

  10 Časový. Č
  Časový. Č. slovo = sloveso. Klc. 65. ...
  3

  5 Časový
  Časový = co dle času je, zeitgemäss. Č. lyrika, nutnosť, Us. Pdl., myšlénka, narážka (v básni), Dk., ...
  4

  5 Časovosť
  Časovosť, i, f. = zřetel časový, die Zeit- gemässheit. Kvř. 28., SP. II. 17., Dk. Aesth. 103. Č. básně, ...
  5

  5 Časoznámka
  Časoznámka, y, f. = znak časový, das Zeitmerkmal, chronologischer Charakter. Nz. ...
  6

  2 Přímnožek
  Přímnožek, žku, m.,přimnožení, die Ver- mehrung, der Zuwachs. P. jmění. Mus. P. hříchů zákonu přičítá. ...
  7

  7 Rhythmisovati
  Rhythmisovati, rhythmisiren. Průběh časový r. Dk. ...
  8

  7 Průběh
  Průběh. P. výjevu, ZČ., dnů, Šbr., ži- vota, Mour., hry divadelní, Osv., vůle, dra- mata, vývoje, časový, ...
  9

  1 Augment
  Augment, u, m., z lat., přimnožek, a) sla- bičný (augm. syllabicum), b) časový (augm. temporale). ...
  10

  7 Směr
  Směr síly, přítažnosti molekul, rázu, ZČ., na horu, la hausse, dolů, ? la baisse, Skř., časový, doby, ...
  11

  3 Roman
  Roman, román, u, m., smyšlená, všelijak zamotaná povídka, zvl. o zamilovaných, der Roman. Jg. Vypravování ...
  12

  7 Rozvoj
  Rozvoj v čelí (ve vojenství), S. N. XI. 79., 124., dějin, obchodu, J. Lpř., obyva- telstva, ducha lidského, ...
  13

  2 1. Pořád, pořad
  1. Pořád, pořad, u, m., pořada, y, f., řád, die Ordnung, Reihe. P. jest rozložení ? rozměření věcí, ...
  14

  4 Význam
  Význam, u, m., die Bedeutung, der Aus- druck. V. slova. Us. Všechno má svůj v. D. Sbírka řemeslných významů ...
  15

  2 Pořádek
  Pořádek, dku, pořádeček, čku, m. = pořád, řád, die Ordnung, Folgereihe, opak: nepořádek. V jistý pořádek ...
  16

  2 Obraz, u, obrázek
  Obraz, u, obrázek, zku, obrázeček, čku, m., od o, ob a raziti, prägen. Gl. 184. — O., čásť plochy na ...
  17

  5 1. Za- předpona
  1. Za- předpona. Slova s předložkou za- složená označují to, co jest za tím, co se druhým členem ...
  18

  4 Úhel
  Úhel, úhlu (dříve a nyní na Slov. gt. úhla), m. Vz Manžel. Ú. = kout, der Winkel, lat. angulus = místo, ...
  19

  5 Zájmeno
  Zájmeno, a, zájmě, ene, n. = náměstka, pronomen, das Fürwort. Nyní užíváme obyč. slova náměstka. Zájmeny ...
  20

  1 L
  L je 14. písmě v abecedě české a jedno z jazyčných plynných. Vz Hláska. Stará bul- harština neměla samohlásek ...
  21

  2 Po
  Po, lit. pa, které starší se býti zdá. Mkl. aL. 68. Předložka po pojí se s akkusativem, dativem a lokalem. ...
  22

  4 Transgressiv
  Transgressiv, u, m., z lat. = přestupný způsob, přestupník, přechodník, poněvadž se jím vztažná zájmena ...
  23

  1 Instrumental
  Instrumental, u, m., sedmý pád ve sklo- ňování jmen. Instr. sg. 3. sklonění (Žena) měl v staroč. pravidelně ...
  24

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <