Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500  
  Nalezeno: 460x

  1 Česky
  Česky. Po česku (dat.; vz Po), ne: po česky. Šm. Česky rozuměti, mluviti. Us. Česky se naučiti. Háj. ...
  1

  10 Český
  Český. Pro české utěsenie těla těchto dědicóv svatých do Prahy přinesl. Pulk. Lobk. k. 34. V hor věnci ...
  2

  5 Česky
  Česky. Po česku. Vz Bž. 127. Ač řku česky: Střezte se lichvy; Č. čísti. Št. Kn. š. 174., 3. ...
  3

  9 Česky
  Česky. Povídám ti to česky = srozumi- telně. Hoř. 88. ...
  4

  8 Český
  Český. Č. nářečí na záp. Mor., kde ou a ej po způsobu českém vyslovují. Brt, D. II. III. (úvod). Č. potok ...
  5

  1 Český
  Český (čech-Bský, češ-ský, český, vz ch před -ský, s z šs.), böhmisch. Česká země (vz Čechy), království, ...
  6

  6 Max
  Max, a, m., os. jm. — M. Jos., český sochař, 1804.—1855.; M. Eman., český so- chař, naroz. 1810.; M. ...
  7

  6 Laurin
  Laurin, a, m., os. jm. D. ol. III. 580. — L (Lorek), český bratr 1543. Jir. Ruk. I. 445. — L. Frant., ...
  8

  9 Český
  Český. Měřil lebky křižáků českým loktem. Šml. I. 27. Hrnula se ? němu jako pět če- ských a celovala ...
  9

  7 Pravopis
  Pravopis. Vz také Bž. 38., Bačk. Písm. I. 193, Gb. Příspěvky k čes. pravopisu 5. nn , Ht. Zv. (počátek), ...
  10

  7 Český
  Český. Č. dějiny. Cf. Ukaz. 23. nn. Stručný přehled dějin čes. doby starší až po r. 1526. Pal. Rdh. II. ...
  11

  1 Česko
  Česko. Na česko, po česku, z česka, česky, böhmisch. Na č., v č. něco přeložiti. V. Mlu- viti po česku. ...
  12

  5 Český
  Český. Č. sklo draselnaté, Kaliglas, n., lesnický spolek, Sl. les., dort, Šp., právo, Us., duše, kronika, ...
  13

  8 Groš
  Groš. G. český = 3 kr. n. 18 malých peněz; g. tolský = 70 kr. či kopě míšen.; g. polský (dudek, traer) ...
  14

  1 Kosatec
  Kosatec, tce, m., srp na trávu, kosák, Grassichel. D. — K., rostlina. K. německý, iris germanica, deutsche ...
  15

  4 1. Tyl
  1. Tyl, a, m. T. Jos. Kaj., spis. český. Vz S. N., Jg. H. 1. 645., Šb. H. 1. 300., Tf. H. 1. 121., ...
  16

  6 Krejcar
  Krejcar. Naše k-ry počali raziti zároveň s grešlemi za Mar. Terezie. K. činžovní, der Miethskreuzer. ...
  17

  5 Ben
  Ben = olej, de been, behenový. Sal. 324. 28. — B., a, m., kmet český. Pal. Děj. I. 2. 29., 30. ...
  18

  5 Zap
  Zap, a, m. Z. Karel Frant., prof. a spi- sovatel český, f y, 1871. Vz S. N., Tf. H. 1. 125., 155., 163., ...
  19

  7 Groš
  Groš Cf. Arch. VIII. 611 G. bílý, široký pražský, český (pražský), míšeňský. Tk. VIII. 513. Kterýchžto ...
  20

  5 Žs
  Žs. Bozký m. božský, prazký m. pražský, jako český m. češský, řecký m. řečský. Ht. Zv. 103. ...
  21

  8 Moravský
  Moravský. M. číslo = 64 gr. z hřivny (v Cech. 60.). Dml. List. 26. M. vítr — český dýšť. CT. Tkč. ...
  22

  3 Štorch
  Štorch, a, m., osob. jm. S. Karel Bol., účetní rada, spisov, český, † 1868. Vz S. N., Tf. H. 1. 203. ...
  23

  1 Kosm-as
  Kosm-as, y, m., dle Despota, prvý dě- jepisec český, 1045. —1125. Vz více v S. N. ...
  24

  10 Překladárna
  Překladárna, y, f., Uibersetzungsbureau. P. pro jazyk český při správním dvoře. Nár. list. 1885. č. 108. ...
  25

  5 Zezápadniti se
  Zezápadniti se, il, ěn, ění. — kdy. Národ český teprv této doby z-il se úplně (= zokcidentalovati se). ...
  26

  7 Pšované
  Pšované = český kmen v sever. konči- nách Čech. Šmb. S. 1. 312., Šf. Strž. II. 464. ...
  27

  6 Krnka
  Krnka, y, m., os. jm. D. ol. II. 451. — K. Sylvestr, naroz. 1825., český vynálezce ručnice krnkovky. ...
  28

  10 Záhubně
  Záhubně. Český prapor daleko do ně- meckých krajin z. zanesl. Hrlš. Hus. 231. ...
  29

  4 Tablic
  Tablic, e, m. Ť. Bohusl., evang. theol. a spisovatel český. 1769. —1832. Vz S. N., Jg. H. 1. 639., Tf. ...
  30

  10 Snopné
  Snopné, ého, n., plat, z každých 60 snopů žita a pšenice groš český. Tk. XII. 399. ...
  31

  3 2. Štítný
  2. Štítný, ého, m. — hotovitel štítů, der Schildmacher. Lex. vet., BO. — Š. ze Š ít- ného Tomáš, filosof ...
  32

  6 Meyer
  Meyer Rudolf, 1837.—1865., dr. práv a český básník. Vz Rk. Sl. ...
  33

  6 Eleazar
  Eleazar, a, m., os. jm. Neb E. tolik se die česky jako by řekl: Buoh mój pomoc- ník. Št. Kn. š. 124. ...
  34

  6 Hlavizna
  Hlavizna, y, f. = karyatida. Nz., Koll. IV. 68. — H. = hlava, kapitola. V též ka- pitole, česky: v též ...
  35

  3 Štule, e, m
  Štule, e, m., osob. jm. Š. Václ., probošt vyšehradský, básník český atd. Vz S. N., Tf. H. 1. 203. ...
  36

  10 Druhoslovanský
  Druhoslovanský národ (ku př. ne český, nýbrž jiný slovanský). Krok I. d. 145. ...
  37

  1 Hatala, y
  Hatala, y, haťalák, a, m., nedobře česky mluvící. Kauderwelscher, Sprachverfälscher. Us, Jg. ...
  38

  6 Generalat
  Generalat, u, m. = kraj podřízený gene- ralu. G. český, moravský. S. N. XI. 96. ...
  39

  8 Cithera
  Cithera, česky překládáno: húsle, rota, ručnice. Vz Zbrt. Tan. 27. ...
  40

  6 Krasonický
  Krasonický, ého, m. 15. stol. Mus. 1881. 4G1. — K. Vavř., český bratr, † 1532. Vz Jg. H. 1. 2. vd. 585., ...
  41

  1 Kominík
  Kominík, a, kominíček, čka, m., vz -ík; der Kaminfeger, Rauchfangkehrer. — K., u, m., český národní tanec. ...
  42

  6 Klaudyán
  Klaudyán Mikuláš, český bratr a lékař, f asi 1525. Vz Tf. H. 1. 3. vd. 79., Šb. Dj. ř. 2. vyd. 256., ...
  43

  5 Zákrejs
  Zákrejs, a, m. Z. Frant., český spisov., nar. 1839. Vz S. N. (také v dodatcích), Tf. H. l. 2. vd. 138., ...
  44

  7 Brynych Ed
  Brynych Ed., nar. 1846., biskup králo- véhradecký, český spisovatel. Ott. IV. 817. ...
  45

  6 Kavan
  Kavan, a, m., (os. jm. Blk. Kfsk. 1038. — K. Frt., hud. skladatel český v Praze, nar. 1818. Vz S. N., ...
  46

  5 Zbraslavan
  Zbraslavan, a, m. = občan ze Zbraslavi, Königsaler, Prassleser. — Z., u, m., český tanec. Škd. exc. ...
  47

  4 Webr
  Webr, a, m. W. Jos., zemský český školní inspektor v minister. ve Vídni, nar. 1831, čes. spisov. ...
  48

  6 Hlasatel
  Hlasatel Český, noviny. Vz Bačk. Písm. I. 231. H. římský. Vz Vlšk. 327., 328. - II., das Signal (u telegrafu). ...
  49

  6 Mrkvička
  Mrkvička, y, f. = český národní tanec. Bačk. -- M. = nadávka děvčatům v 16. stol. Wtr. — M., y, m., os. ...
  50

  3 Šmilovice
  Šmilovice, dle Budějovice, Smilowitz, ves v Těšínsku. Tč. Smilovský, ého, n., osob. jm. Tk. IV. 742. ...
  51

  7 Uzákladniti
  Uzákladniti, den Grund legen. Život český sa týmto slavobytom u-dnil. Hdz Větín 98 (109.). ...
  52

  2 Panovník
  Panovník, a, m., mocnář, vladař, Regent, Regierer, Herrscher, Gebieter, Beherrscher. V. P. český, vz ...
  53

  9 Kancléř
  Kancléř. Nejvyšší k. Český obstarával všecky kancellářské záležitosti a potřeby. Vz Pal. Děj. II. 2. ...
  54

  7 Burgerstein
  Burgerstein Jos., 1813.—1873 , úřed. ve Vídni, český humorista. Vz Ott. IV. 952., Bačk. Písm. I. 839. ...
  55

  7 Průmysl
  Průmysl český. Vz Ukaz. 35., 44. — P. = prostředek, Mittel, n. Já to nehojím zaječím sádlem, to já mám ...
  56

  5 Zhověziti
  Zhověziti, il, en, ení, verdummen. Národ český k posledku docela zhovězil (= zho- vězel). Mus. 1880. ...
  57

  3 Štelcar
  Štelcar, a, m., osob. jm. Š. Želetavský ze Želetavy Jan, utrakvistický theolog a spisovatel český v 16. ...
  58

  6 Hálek
  Hálek, lku, m. = halečka. Slez. Sd. — H., lka, m., os. jm. — H. Vítězslav, český básník, 1835.—1874. ...
  59

  2 Passional
  Passional, u, m., z lat, kniha, v níž se jedná o životech a utrpeních Kristových a sv. mučedlníků. Nejstarší ...
  60

  6 Fasuněk
  Fasuněk. Hromy na fasuňky měří (mnoho hRomuje, kleje). Štelc. — F. = český tanec. Škd. ...
  61

  9 Oznámený
  Oznámený. Aby dal groš český o-ho do pušky tovaryšóm (za přihlášení-se do cechu). 1513. Arch. XVII. 192. ...
  62

  7 Ohon
  Ohon Český lev o dvou ohonech. Ddk. V. 226. — O. koňský = prodlouženina míchy, cauda equina, der ...
  63

  5 Bibličtina
  Bibličtina, y, f. = bibličina. — B. = sloh český, jímž sepsána jest bible králická. Phld. II. 1. 5., ...
  64

  1 Kresčák
  Kresčák, a, m., fr. Crecy, mě. ve Francii, památné bitvou r. 1346., v které Jan, král český, padl. ...
  65

  7 Misericors
  Misericors, lat. = dlouhý nůž poboční, nosený v pochvě při pasu, česky tesák, Stechmesser. Cf. Zbrt. ...
  66

  6 Mayr
  Mayr, a, m. M. Jan, nar. 1818., český hudebník, býv. ředitel čes. divadla. S. N., Rk. Sl. — M. Jos., ...
  67

  10 Instrumental
  Instrumental v podřečí polnickém. Vz Hoš. Pol. I. 125. Jak český i. se porušuje a hyne, o tom napsal ...
  68

  7 Švanda
  Švanda Pavel ze Semčic, naroz. 1825., † 1891., český spisov. a divadel. řed. Vz S. N., Rk. Sl., Jg. H. ...
  69

  8 Hesoun
  Hesoun Jos., nar. 1830., farář a český spis. v Americe. Vz Ott. XI. 225. ...
  70

  2 Pustoryl
  Pustoryl, u, m., philadelphus. Jasmín český, p. coronarius. FB. 96., Čl. Kv. 350., Slb. 492., Schd. II. ...
  71

  6 Netolici
  Netolici = potomci Netolovi, Bž. 87., kmen český u Netolic. Šmb. S. 1. 313. ...
  72

  6 Komárovský
  Komárovský. K. břidlice. Bř. N. 256. — K. Gabr., český bratr. 1467. Jg. H. 1. 2. vd. 582. ...
  73

  8 Fabulista
  Fabulista, y, m. = skladatel bajek. F. český. Mach. Puch. 9. ...
  74

  6 Nabíhaná
  Nabíhaná, é, f. = český národní tanec. Back., Šm. — N., das Anlaufen. Šm. ...
  75

  5 Cinvald
  Cinvald, a, m., Zinnwald. C. Český, ves v Teplicku; C. Saský, mě. v Sasku. Vz S. N. ...
  76

  10 Cement
  Cement. C anglický, český, dřevitý, pří- rodní atd Vz Jind. 13, KP IX 276. ...
  77

  10 Hlasatel
  Hlasatel český, časopis 1806. - 1808., 1828. Vz Lit. I. 510. ...
  78

  3 Švenda
  Švenda, y, f., osob. jm. S. Frant., český dějepisec, † 1822. Vz S. N. ...
  79

  1 Břetislav
  Břetislav, i, f., Lundenburg na Mor. Vz Břeclav. — 2. Pressburg. — 3. B., a, m., vé- voda český. ...
  80

  9 Jazykozpyt
  Jazykozpyt. Vz Ott. XIII. 140. nn. J. český, slovanský a cizí. Vz čes. literatura o něm v Jub. III. 3-10., ...
  81

  1 Češka
  Češka, y, f. Böhmin. — Č, český zemák, chutný, malý. Us. ...
  82

  8 Oboječník
  Oboječník, a, m. = utrakvista, kdo mluví česky i německy. Doubravník. Brt. D. II. 351. ...
  83

  7 Šoufek
  Šoufek, fku, m., vz Šouf. — Š. = český tanec národní. Bačk. ...
  84

  6 Krakovec
  Krakovec, Krakowetz, ves u Náměště; Krokersdorf, ves u Šternberka na Mor. — Tk. IV. 110., 378., Tk. Žk. ...
  85

  7 Proměšování
  Proměšování. Náš český jazyk bez ně- meckého šverkání a bez latinského p. touž věc vymluviti (vyjádřiti) ...
  86

  3 2. Šír
  2. Šír, a, m., osob. jm. Š. Frant., ředitel gymn. v Jičíně, spisovatel český, f †2/6 1867. Vz Tf. H. ...
  87

  7 Tratina
  Tratina, y, f. Národ český uveden na bludištné okliky a mrákotné tratiny dějin středověkých. Osv. I. ...
  88

  3 Různorep
  Různorep, a, m., hrotnatec. R-pi, eury- pteridae. R, ruský, pterygotus tetragoph- thalmus, r. český, ...
  89

  5 Bruncvík
  Bruncvík, a, m., syn Štillfridův, báječný kníže český. Vz S. N., Kram. Slov. 50., Sbn. 187., 271., 272., ...
  90

  5 Žimorec
  Žimorec, rce, m. = zimomřivec ? A žiadon český odpadlý ž. nevníde do jej hrobu, aby oživený dubkom z ...
  91

  5 Buoějovický
  Buoějovický, Budweiser. S Budějovi- ckými. Pč. 37. Strahovali va vozy budějo- vické. Pč. 43. B. bzíkota ...
  92

  1 Kalamajka
  Kalamajka, y, f., národní tanec český a slovanský vůbec. Původem náleží karpat- ským Slovanům při Prutu. ...
  93

  10 Posvršky
  Posvršky, m. = svršky, háby. Rais. Lid. 27. Pošáblý = chatrný. P. oblek. Brt. 81. Pošepný, český geolog, ...
  94

  2 Pehmiš
  Pehmiš, e, m. Poznáš p-še v slaměném klobúce. Smil. Prov. (V 14. stol. nosil český lid slaměné klobouky). ...
  95

  4 Vypočítavý
  Vypočítavý, berechnend. Dobře v. Dch., Tč. V. rozum; V. král český příliš jasně předvídal konec celého ...
  96

  6 Hřán
  Hřán, ě, m., os. jm. Pal. Rdh., Arch. I. 176. H. z Harasova, starožitný rod český. Vz S. N., Tf. Odp. ...
  97

  8 Trojanský
  Trojanský. T. chronika (první tisk český). Cf. Vlč. Lit. 250. ...
  98

  6 Landverák
  Landverák, a, m., der Landwehrmann. Cf. Lamprďák. — L, u, m., český tanec. Škd. ...
  99

  10 Chmelařský
  Chmelařský. Český ch. spolek. Nár. list. 1903. č. 270. 21. ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400   401 - 500  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <