Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 33x

  5 Adalbert-us
  Adalbert-us, a, m. 1721.—1738. Vz Jg. H. 1. 529., Jir. Ruk. II. 329. ...
  1

  1 Albert
  Albert, a, m. Vz Aleš. ...
  2

  5 Albert
  Albert, a, m. A. Ed., Dr. a prof. ve Vídni, nar. v Žamberce 20/1 1841. Vz Tf. H. 1. 3. vyd. 196. — A. ...
  3

  7 Albert
  Albert z Adalbert. Vz Mus. 1889. 164. — A. O tajnostech ženských. 15. stol. Vz D. Gesch. 292. — A. Ed, ...
  4

  8 Albert
  Albert. Odvozeniny vz v Kotk. 10. — A. Bohemus okolo r. 1239. Vz Vlč. Lit, 10. ...
  5

  9 Albert
  Albert Eduard dr., prof. a spis. f 26/9. 1900. Vz Nár. list. 1900. č. z též doby. ...
  6

  5 Albertana
  Albertana, spis z 15. stol. Vz Jir. Ruk. I. 8. ...
  7

  7 Albertana
  Albertana oprav v: Albertanův spis. Cf. i Výb. II. 889 nn., D. Gesch. 241. ...
  8

  5 Albertotypie
  Albertotypie, e, f. = Husníkův obraz Albertem zdokonalený. Vz KP. IV. 540. ...
  9

  1 Aleš
  Aleš, gt. Alše, Alšík, a, m., Albertus. V. Vz Gl. ...
  10

  8 Aleš
  Aleš z Albert n. Alexej. Kbrl. Sp. 9. ...
  11

  5 Alšík
  Alšík, a, m. = Aleš, Albert. GL, Pal. Rdh. I. 117. ...
  12

  10 Babylonština
  Babylonština, y, f. = babylonská řeč. Báb. 27. Bacili. Nežli Vilém, císař starý, opustil ten svět, chtěl ...
  13

  7 Bertík
  Bertík, a, Bertínek, nka, m. = Adalbert. Rgl. ...
  14

  10 Bertík
  Bertík, a, m., = Adalbert. Dšk. Km. 30. ...
  15

  6 Chanovský
  Chanovský, ého, m., os. jm. Mus. 1880. 250., 1C5. — Ch. Albert, šlechtic, 1581.-1645., missionář. Vz ...
  16

  8 Kamének
  Kamének, vz Bramor (3. dod.). — K. (Mik. Albert z Kaménka či Kamének), spis. v XVI. a XVII. stol. Mus. ...
  17

  7 Orel
  Orel. Vz Mkl. Etym. 227., Šrc. 69., Kram. Slov., Hlb. Rejstř. XXXII., Rk. Sl. O. ještě: bojovný, spizaetus ...
  18

  2 Pec
  Pec, i (v obec. mluvě: -e), pécka (pícka), y, f. Na Mor. pec u Příbora m. (Mtl.), u Kroměř. a u Opavy ...
  19

  7 Poušť
  Poušť, cf. Mkl. Etym. 267. P. lesní. Kká. Pouště starého světa. Krč. G. 96. Na púšti lesu libanského, ...
  20

  3 Svatovojtěšský
  Svatovojtěšský, St. Adalberts . Zlob. S. kostel. Us. ...
  21

  3 Svatý
  Svatý (zastr. světý); svat (zastr. svět), a, o; komp. svatější (Hus) a světější (od sta- rého: světý); ...
  22

  4 Tina
  Tina, y, f., skrác. z Kristina, Celestina, Klementina, Albertina atd. — T. = bahno, bláto, hnůj, der ...
  23

  4 Uděliti
  Uděliti, uděl, -le (íc), il, en, ení; udíleti, 3. os. -lejí, el, en, ení; udělovati = částku dáti, účastna ...
  24

  4 Velezrádný
  Velezrádný, hochverräterisch. V-ho Alberta ze země vypudil. Ddk. V. 210. ...
  25

  10 Velflík
  Velflík Albert V., prof. a spis. Vz Zl. Pr. XXIII. 323. s podobiz. na str. 321. ...
  26

  4 Vojtěch, a, Vojtěšek, Vojtíšek
  Vojtěch, a, Vojtěšek, Vojtíšek, ška, v obecné mluvě Vojta, y, m.; vok. V-chu, řidčeji: V-še. V. svatý. ...
  27

  4 Vojtěšský
  Vojtěšský. V. kostel. Svatovojtěšský kostel. St. Adalberts-Kirche. Us. ...
  28

  4 Volba
  Volba, y, f. = volení, die Wahl, Kuhr. V. kuličkami, die Wahl mittelst Kugelung, doplňovací, die Ergänzungswahl, ...
  29

  4 Vydatý
  Vydatý, vz Vydaný (vdaný). Na Mor., na Slov. a ve Slez. Já jsem vydatá v Pod- vihově. Slez. Šd. Roby ...
  30

  4 Vypraviti
  Vypraviti, prav, vě (íc), il, en, ení; vy- pravovati = vypověděti, vysloviti, vymluviti, mit Worten ausdrücken, ...
  31

  5 Zásluha
  Zásluha, y, f. = zasloužení, der Ver- dienst. V. Z. doměrná, meritum de congruo. Sš. L. 102. Bez z-hy ...
  32

  5 2. Žádný
  2. Žádný; žáden, dna, dno = ani jeden, nikdo, strb. žadant z koř. žed-. Gb. v Listech filolog. X. 264. ...
  33

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <