Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:8   Strana:0256


  On
  On. Jeho, j'ho, jho, ho (odsouváním); jemu, j'mu, jmu, mu. Gb. II. ml. I. 152. O skloň. u Kojet., Přer., Bystř., Litovle, Konic, Jevíc., Zábř., Brn., Tišn., Kruinl., Kunšt., Žd'ár., Jem- nice vz Brt. D. II. 50., 79., 118., 136., 171., 192., 216., 237., 255., 272. On užito způsobem připravovacím (pleonastickým) v prostonárodní písni: ono se tam procházelo mé potěšení. Er. ľ. č. 518. A vony ho celičkýho děvečky tam polily. Ib. č. 735. Způsobem rekapitulují- cím. Má žena falešná, ona mi odešla. Er. P. č. 207. — To prší, ono prší; to hřmí, ono hřmí. Tento střední rod naznačoval také v če- štině původně vlastně podmět, od něhož pršení, hřmění atd. pochází. Později nabyly tyto vý- razy významu adverbialního. Vz Kla. Sklad. 14. On, skloň, na Chromecku na Mor. Yz List. til. 1894. 278. nn.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <