Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0126


  Celý
  Celý; cel, a, o; celičký = úplný, nezru- šený, nerozdílný, ganz, unversehrt. C. zbroj, kyrys, odění. V. Již ne o řemen, ale o celou kůži běží. Prov. Z celého srdce. V. Krásu tratíš, celás bledá; Celý jsi falešný; Stojím pod okny celý promoklý; Celá polekaná od- tud pospíchala; Až já se vdám, celá se ti vzdám; Jsi celý zlámaný. Er. P. 180., 168., 128., 501., 243., 279. Celičká zavátá (cesta) sněhem. Ér. P. 153. Dal mu celý váček peněz, šp. m. plný. Km. Celý vytržený. D. Celý se potloukl. Us. V staré češtině a na východní Moravě užívá se v mnohých případech ,všecek' m. celý. Vz Všecek. — C. = dokonalý, pravdivý, pravý, ganz, völlig, wahr. C. otec, matka, muž, výška, blázen, lékař. D. Ten kluk je celý d'ábel. L. On ti je celý Vydri- groš. Mt. S. C, dokonalý. Kat. 2654. — C. = od počátku až do konce, ganz, bis zu Ende. C. rok, D., život; celých 100 let žíti. Celou hodinu psal. Ros. Celé dni. D. Drž se rozumu a projdeš celý svět. Prov. — Celou hubou, celým hrdlem zpívati, křičeti = hlasně. V.— C. = celistvý, massiv, nicht hohl. Mísy z celého stříbra dělané. Har. — C. = nenačatý: chléb, bečka soli. Jg. — C. = zdravý, neporušený, unver- sehrt, unbeschädigt. Ś celou hlavou (bez úrazu). V. S celým krkem utekl. V. Dobře bývá, když jsou vlci syti a kozy celé. Prov. Neodejde s celou koží. Sud ze všech stran celý (neporouchaný). Št. C. most, pečeť. — C. = čistý, upřímný, aufrichtig, redlich, treu- herzig. Můj celý přítel. V. Z celého srdce. — C.= v jednom kusu. Má celé i drobné peníze. L. — Celé, -ého, n. = celek. — Celé (číslo) klade se naproti číslu lomenému.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <