Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0957


  Prelát
  Prelát, praelat, a, m., z lat. praelatus, der Prälat. P., duchovní hodnostář v čele hierarchie aneb zvláštními právy a výsa- dami buď v celé církvi aneb v jisté zemi, biskupské osadě, kapitole, klášteře a p. na- daný. P. církevní: papež, patriarchové, arci- biskupové, biskupové, kardinalové, legatové, opatové klášterní atd. P. zemský: arcibiskup, biskup, proboštové kapitol, děkanové ně- kteří, generalové. P-ové kostelní: první obroč- níci kapitol. P-ové domácí, přednější duchovní papeži k službám ustanovení. Vz S. N., Gl. 267. Strany titulu vz Důstojnost', Důstojný a Milosť.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <