Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0323


  Duchovní
  Duchovní, duchovný. — D. — k duchu, k dýchání se vztahující, Athems-, Athmungs-. Přípona (= bránice) děli krmitelné údy od duchovných. Sal. — D., od ducha, geistig; opak: tělesný. Bart., Jel. — D. = boho- myslný, opak: světský; geistig gesinnt. D. píseň. V. D. mnich. Troj. Duchovní život vésti. D. epos, vz Poesie epická. — D. otec: učitel, kněz, zpovědlník, kmotr. Kom., V. D. matka = kmotra. V. D. správce a správa vojenská vz Rf. str. 126. Ministr věcí du- chovních. Rk. D. pastýř, stav, člověk (kněz), právo, soud, dědictví, sněm, stvoření (duch), moc, hladovitosť, řád, zákon, řehole. Jg. D. osoby, vz Vš. 184., 274., 310.; Kb. 266. Geist- lich. — Duchovní, ího, m., ein Geistlicher, kněz. D. světský, církevní. D.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <