�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:7   Strana:0620


  Roziti co
  Roziti co: knihy, vru, vzdlanos, sv panstv, svou moc, sv vdomosti, obor svho psoben. Us., J. Lp., Pdl. co jak: cestu o dva metry. Us. Pdl. co kudy: po celm svt. Os , Vl., J. Lp. co, se kam. i svou po eku Ind r., moc svou mezi eky pes Nubii, J. Lp , a k moi. Pdl. Plamen na ve strany se r-il. Pass. mus. 348 co na koho. R-li js na mne sta sv. . brn. co odkud kam. Hry z Francie do Nmec r. Tf. se m. Srdce m se r-lo obdivem a slast. ch. Bs. 84.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <