Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  Dokument Obrázek
  Svazek:4   Strana:0169


  Třetihora
  Třetihora, y, f., das Flützgebirge. Nej- starší hory nazýváme prvohory, mladší druho- hory, pak jsou třetihory a nejmladší čtvrto- hory. Krok. Za útvaru třetihorního pokryvalo moře Uhry, Vídeň, Moravu až k Č. Třebové, čásť Francie, Italie, Švýcarska atd. Vz Třeti- horní. Útvar numilitový třetihor skládá se z vápenců, pískovců, jílův a slepenců. V něm jest mnoho skořápek dirkonožců. Útvar hně- dého uhlí skládá se ze slepenců, pískovcú, jílů, lupků, hnědého uhlí a má místy veliká ložiště solná. Hojná ložište hnědého uhlí leží na jí- lech spočívajících na pískovcích a slepencích. Skameněliny: lasturovci, hmyzi, ryby, listy dvouděložných rostlin a kmeny. Vz Prahory, Prvohory, Druhohory, Naplaveniny. Bř. 255., 267. Vz Schd. II. 98., KP. III. 43., Krč. 814., Frč. Geol. 2. vyd. 131. a násl. Starší t-ry a) alpské, b) karpatské, vz Krč. 844.; vy- vřelé hmoty v mladších třetihorách, vz Krč. 961.; fauna mladších třetihor, vz Krč. 870.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011