Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  Dokument Obrázek
  Svazek:8   Strana:0087


  Francie
  Francie. Vz Ott. IX. 451. im. Popis 451., lioropis 453., geologické poměry 454., vodo- pis 457., podnebí 458., květena 459., zvířena 461., obyvatelstvo 461., zemědělství 465., prů- mysl 473., obchod 475., kommunikace 476., zá- mořské osady 480., poměry náboženské 482., školství a ústavy dobročinné 484., právní dě- jiny 487., nuance 500., mincovnictví 503., vo- jenství 505., jazyk 507., literatura 509., filo- sofie 534., výtvarné umění 538., hudba 549., dějiny 569.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011