Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:1249


  Půlostrov
  Půlostrov, poloostrov, polouostrov, a, m., die Halbinsel. V. — P. = země, která jednou stranou se souší jest spojena, z větší však části obklíčena jest vodou. P. úzký a dlouhý sluje : ostroh, a tenký výběžek pevné země: nos, cíp. Pt. Největší p-vy v Asii: Malá Asie n. Anatolie, Arabie, Přední Indie, Zadní Indie, Korea, Kamčatka; v Americe: Labrador; v Europě: Skandinavie, Španělsko s Portu- galskem, Italie, Řecko. Tl.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <