Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 46x

  1 Kuba
  Kuba, y, m. (dle, Despota'), Kubík, a, Kubíček, čka, m., Kubák, Kubáček, Kubeš, Kubín, Kubata = Jakub. ...
  1

  6 Manilas
  Manilas. Zval mne m-sem. Koll. Zp. I. 269. —- M , u, m. = Černý kuba, jídlo. Vz Kuba. ...
  2

  10 Kuba
  Kuba Lud. Vz Zvon IV. 587. — Jako Kuba Bohovi, tak Bůh Kubovi. Vvhl. II. 66 — K. čemý = pečená kaše ...
  3

  7 Kubínek
  Kubínek, nka, m., vz Kuba (2. dod.). ...
  4

  7 Kubeček
  Kubeček, čka, m,, vz Kuba (2. dod.). ...
  5

  7 Kubista
  Kubista, y, m., vz Kuba (2. dod.). ...
  6

  6 Kubáček
  Kubáček, vz Kuba ...
  7

  7 Kubát
  Kubát, a, m., vz Kuba (2. dod.). ...
  8

  6 Kubák
  Kubák, vz Kuba. ...
  9

  7 Kubalík
  Kubalík, vz Kuba (2. dod.). ...
  10

  7 Jakouš
  Jakouš, e, m, vz Jakub, Kuba. ...
  11

  9 Kubovka
  Kubovka, y, f. = cigaro kuba. Seb. 21. ...
  12

  7 Jaška
  Jaška, y, m., vz Jakub, Kuba (2. dod). ...
  13

  7 Jašek
  Jašek, ška, m., vz předcház. Jakub, Kuba. ...
  14

  9 Skupka
  Skupka, y, f. = předsíň ? kostela. Lišov a j. Kuba 156. ...
  15

  10 Kuba
  Kuba, y, f. = dlouhý kabát ze sukna. Mus. slov. IV. 50. — K. Ludv. Sr. Zl. Pr. XXI. 516. ...
  16

  7 Kubík
  Kubík, a, m., vz Kuba, Jakub (2 dod ). — K. Frant, kapku. 1786. Cf. Mus. 1891. 306. ...
  17

  6 Kubíček
  Kubíček, vz Kuba. — K., sam. u Be- chyně a u Vimberka. — K. Frant. Jar., 1838.—1865., spisov. Šb. Dj. ...
  18

  6 Kubín
  Kubín, vz Kuba. — K., os. jm. Mus. 1880. 372., 38., Pal. Rdh. I. 122. — K. Václ. 1634. Vz Jir. Ruk. I. ...
  19

  10 Houbovník
  Houbovník, a, m. = kuba (štědrovečerní jídlo), hrubá krupice vařená a smíchaná s vařenými sušenými houbami. ...
  20

  1 Koba
  Koba, y, f., kuba, kobík = krkavec. Rabe. Koby neučerní. Vz Zlý. Lb., Ctib. Divná jest on k. Ros. Zůstal ...
  21

  1 Kubík
  Kubík, a, m., vz Kuba. — K., porphyrio, pták bahní, Krok; krkavec, Rabe. V. — K., u, m., u zedníků: kostka, ...
  22

  8 Kuba
  Kuba = výr (dle svého houkání). Místy na Mor. Mtc 1893. 301. — K. = halena. U sv. Michala v Turci. NZ. ...
  23

  8 Jakub
  Jakub. Odtud: Jakoubek, Jakubec, Jaku- bíček, Jakubička, Jakubka, Jakubše; Jakobina Jakeš, Jakš, Jakšík; ...
  24

  9 Kuba
  Kuba nemá zuba, jedl by šišky, nemá misky. Posměšek na Jméno. Mus. ol. 1897. 88. Někdy i Kubo dobre povie. ...
  25

  7 Hubník
  Hubník, u, m. = jahelník s houbami (mastný kuba; jídá se o štědrý večer). U Chroustova u Milet. Tbnk. ...
  26

  10 Zavrhnouti co komu čím
  Zavrhnouti co komu čím. Tak jemu cestu zavrže sebú (zastavil). Baw. E. v. 2120. — koho = zastoupiti. ...
  27

  6 Kuba
  Kuba. K. na tom sedí (říkají, nemůže-li se něco najíti). Us. Mtl. K. s mastnou hu- bou (hlupák). U Nové ...
  28

  7 Kuba
  Kuba: Kouba, Kubalík, Kubasta, Kube- ček, Kubík, Kubínek, Kubišta; Jakeš, Ja- kouš, Jakš, Jašek, Jaška. ...
  29

  6 -ěna
  -ěna přípona: huběna (pěkná huba); kro- pěna, choděna (jména krav), na Zlínsku. Brt. D. 143. Přípona ...
  30

  7 Bůh
  Bůh, a, m., os. jm. Arch. VII. 320. — B., Hospodin, synonym. Mus. 1845. 526. V dat. jen Bohu, ne: Bohovi. ...
  31

  4 Ukoupiti
  Ukoupiti, il, en, ení; ukupovati, ein Stück abkaufen, davonkaufen; skoupiti, odkoupiti, kaufen, erkaufen. ...
  32

  7 Otázati
  Otázati. A tak otieže-li, je-li dobré. Hus I. 98. — koho (gt.). A když jsme ho o-li. Pč. 47. A jich otázal, ...
  33

  3 Skřet, a, skřítek, skřítek, křístek
  Skřet, a, skřítek, skřítek, křístek, tka, m., duch, der Geist, Dämon. V MV. ne- pravá glossa. Pa. — Zvl ...
  34

  1 Kosa
  Kosa, y, kosice, e, kosička, y, f., nástroj k sečení trávy neb obilí, die Sense, das Sägeisen. V. K. ...
  35

  6 Jakub
  Jakub. O sv. Jakubě zhynuli. NB. Tč. 105. Jak teplý sv. J., tak vánoce studené. Bž. O sv. Filippě a Jakubě ...
  36

  1 Amerika
  Amerika, y, f. — Američan, a, m., lépe než : Amerikán, vz -an. Američanka, y, f. — Americký lépe než ...
  37

  7 Hloupý
  Hloupý také: balšán, balvan, bamba, bláha, bloud, bluma, bota, boží nešť, brkol, buchta, bulík, bůta, ...
  38

  1 Jiří
  Jiří, Jiřík, a, Jiříček, čka, Jíra, Jirka, Ji- ránek, nka, na Slov. Juro, Ďuro, Jurko, a, m. J. lat. ...
  39

  1 Káva
  Káva, y, f., instr. kávou. Plk. K. z tur. kávé, franc. café, něm. Kaffee, slovou bobo- vitá semenná zrnka ...
  40

  1 Hrubý
  Hrubý; hrub, a, o; komp. hrubější, hrubší. H. = veliký, gross. V. Chlapec už hrubý. Kts. H. dělo, střelba, ...
  41

  3 Sedlák
  Sedlák, a, m., pl. sedláci, vok. sg. sedláku a sedláče; sedláček, čka, m., der Bauer, das Bäuerlein. ...
  42

  3 Smáti se
  Smáti se (zastr. smieti se, na Mor. a ve Slez. smíti se; u Opavy smiť se, Klš.), směji se (smeje se, ...
  43

  4 Volati
  Volati, prvý vzorec sloves V. třídy: vol-ám, -áš, -á, -áme, -áte, -ají; volej (-jme, -jte); volaje (íc); ...
  44

  4 Věděti
  Věděti (v již. Čech. vědíť, Kts. ), vím (zastr. vědě), víš, ví, víme, víte, vědí (ne: ví; na Zlínsku ...
  45

  4 Uvésti
  Uvésti, uvedu, veď, veda (ouc), vedl, ve- den, ení; uvoditi, il, zen, ení (na Slov. děn, dění); uváděti, ...
  46

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <