Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:9   Strana:0119


  Koruna
  Koruna. Vz Ott. XIV. 863. nn. K. česká = všecky země i všecka práva, ježto ná- ležely králům českým pod jakýmkoli titulem. Tedy pod Václavem IV.: Čechy, Morava, Slezsko, Lužice obojí, Braniborsko, hořejší Falce, Lucembursko, veliké množství jednot- livých panství a statkův i manství v celém Německu až do Porýní. Pal. Děj. II. 2. 385. — K. =: malý kruh okolo slunce a měsíce; velký kruh = kolo. Ott. XIV. 526. — ?. stříbrná (mince) = 100 kr. 1623. Dač. II. 239. Nyní = 50 kr. nebo 100 haléřů. — K. = stromová kůra. Vých. Čechy. Čes. 1. X. 65.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <