Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 34x

  1 Afrik-a
  Afrik-a, y, t — Afričan, a, m., pl. -né; vz -an. — Afričanka, y, f. — Ne: Afrikán, Afrikánka, — Africký ...
  1

  5 Brateřizna
  Brateřizna, bratrovizna, y, f = dědictví po bratru. Urbar polsko-ostrav. Zkl. ...
  2

  5 Časnopolsko
  Časnopolsko, a, n., Schönfeld, ves u Hlinska. ...
  3

  6 Dlouhopolsko
  Dlouhopolsko, a, n., Dlauhopolsko, ves u Králova Městce. PL. ...
  4

  6 Jasnopolsko
  Jasnopolsko, a, n., Schönfeld, ves u Hlin- ska. ...
  5

  7 Lechie
  Lechie, e, f = Polsko. Svt. 2. 1. ...
  6

  1 Malopolan
  Malopolan, a, m. Kleinpole. — Malo- polanka, y, f. — Malopolský. — Malopolska, y, f. Vz S. N. — Malopolsko, ...
  7

  6 Natáhnouti
  Natáhnouti. — abs. Dítě natahuje (tvář ku pláči, moldánky, verzieht das Gesicht zum Weinen). Us. Dch. ...
  8

  2 Neapol-is
  Neapol-is, e, f., mě. Italie. Neapel. Vz S. N. — Neapolan, a, m., Neapolitaner; pl. -né. — Neapolský. ...
  9

  7 Pašek
  Pašek, os. jm. 1525. Jan P. z Vratu. Výb. II. 315, Pal. Rdh. I. 88., Mus. 1884. 17., Let. (rejstřík), ...
  10

  2 Polany
  Polany, pl. = Polsko. Jel do Polan. Dal. ...
  11

  2 1. Polska
  1. Polska, y, f., Polsko, a, n., lat. Polonia, Polen, n. Polska, do Polsky, v Polsce,V., Kom. (dle Ryba), ...
  12

  7 Polská
  Polská, é, f. = Polsko. Do Polskej. Brt. D. 252. ...
  13

  2 2. Polsko
  2. Polsko, a, n., poloha bez vrchů a pa- hrbku, rovina, das Flachland. V. ...
  14

  7 Polsko
  Polsko. Cf. Ukaz. 60., Rk. Sl. ...
  15

  10 Polskočeský
  Polskočeský spolek. Slám. Put. 179. ...
  16

  9 Polskolatinský
  Polskolatinský básník. Mus. fil. 1900. 452. ...
  17

  9 Polskorusínský
  Polskorusínský. P. družina. Pal. Děj. IV. 1. 439. ...
  18

  2 Polský
  Polský, polsky, po polsku, polonicus, pol- nisch. P. země, moře, V., řeč; polsky n. po polsku mluviti. ...
  19

  7 Polša
  Polša, dle Káča, f. = Polsko. Slov. Zbr. Lžd. 158, 194., Phľd. VII. 95. ...
  20

  3 2. Rus
  2. Rus, i, f., Rusko; baltské provincie, Velká Rus, cařství Kazaň, cařství Astrachan, Malá Rus, Jižní ...
  21

  3 -sk
  -sk, tvořicí přípona jmen přídavných a podstatných: panský, panská, panské, Slo- vensko, Polsko. Vz -ský. ...
  22

  8 sk
  sk m. stk, t odsuto: sklo, strč. stklo, od- pusky; také v obec. mluvě: šveska, tryska. Vz Gb. II. ml. ...
  23

  3 -sko
  -sko, přípona substantiv: Polsko, vojsko, Hlinsko, Slezsko, Slovensko atd. Vz Mkl. B. 280. Veškery polnosti ...
  24

  3 Slynouti
  Slynouti, ul, utí, ze slu (slu-ji), od něhož též slovo sláva. Mk. S. = slavným, pověst- ným býti, berühmt ...
  25

  4 Tatry
  Tatry, pi., f. = babí hory, vysoké hory mezi Polskou, Uhry a Sedmihradskem, die Karpaten. T. nižší, vyšší, ...
  26

  7 Úhoř
  Úhoř. Cf. Mkl. Etym. 223. a., Brm. III. 3. 351., Rk. Sl. Vymrštil se úhořem (jako úhoř) ze sedla. Jrsk. ...
  27

  4 Uvésti
  Uvésti, uvedu, veď, veda (ouc), vedl, ve- den, ení; uvoditi, il, zen, ení (na Slov. děn, dění); uváděti, ...
  28

  4 1. Vpojiti
  1. Vpojiti, il, en, ení; vpojovati = spo- jiti, připojiti, einfügen. — co, se kam: v církev. D. V. ...
  29

  5 Zaplésti
  Zaplésti, pletu, pleť, pleta (ouc), tl, ten, ení; zapletati, zaplétati, zaplítati, zaplítá- vati, zaplétávati ...
  30

  5 Zápolský
  Zápolský = za Polskou ležící, hinter Polen gelegen. Z. kraj, země. Us. Tč. — Z., ého, m., osob. jm. ...
  31

  5 Zatrhnouti
  Zatrhnouti, hnu, hni, hna (ouc), ul, ut, utí a zatrhl, tržen, ení; zatrhati, zatrhávati, zatrhovati, ...
  32

  5 1. Zbraň
  1. Zbraň, i n. ě (zastr. zbraně, ě), f. Z. = všeliký nástroj, jehož se užívá proti nepříteli buď k útoku, ...
  33

  5 Župice
  Župice, e, župička, y, f., župánek, nku, m. = spodní šat, sukně, der Unterwams, Unterrock. V. Senatorové ...
  34

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <