Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  Provod
  Provod, vz Průvod. Kat. 568. — P., der Betrieb. Vz Provozování. Vynález ve p. dáti, in Betrieb setzen; z p-du vyloučiti, ausser B. setzen; držeti v p-du, ve p-du býti; p. zastaviti; do p-du se dostati; p. parou; p. odevzdati; drobný p., .Kleinb.; ruční p. stroje, Handbetrieb der Maschine ; druhotný p., Sekundärb.; státní p. dráhy; tovární p.; p. lázeňského domu; strojní p.; prostředky vozního p-du, Fahrbetriebsmittel; dráhy s parním p-dem ; nauka o p-du; ředitelstvo, výlohy p-du. Dch. — P., u n. a. m., pro- voda, y, f, provody, pl., provodní neděle, prvá neděle po veliké noci S provody bude míti svatbu = ten týden po provodní ne- děli. Až bude s provoda, bude teplá voda. Prov. Hody, hody do p-dy. Er. P. 61. Po p-dech. Arch. VI. 517. Ach (provede), skoro-li tebe bude? Až do dneška za dvě neděle. Provod jede proti nám, po věnečku nese nám. Sš. P. 769. Vz Provodní. — P., jm. polí u Petrovic. V p-dech. Dch.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011