Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0313


  Sesouvání
  Sesouvání, n., Aphaeresis, ŕ. S. jest od- souvání souhlásek s předu slova. S. se děje: 1. při dvojčlenných skupeninách na l, r se někdy prvá souhláska ztrácí: blesk — lesk, břinkati — řinkati. klopotiti — lopotiti, chleptati — leptati. — 2. Ostatní skupeniny více se drží pohromadě a sesouvání vzdo- rují, ale mnohé mu přece podléhají: cera, zbuditi, šak, dycky, de, třecha, dyž (v obec. mluvě) m. dcera, vzbuditi, však, vždycky, jde, střecha, když atd., na Slov. čela m. včela, Ht., Gb. Vz Odsouvání, Vysouvání a Mus. 18G7. str. 267., S. N. VIII. 655., Bž. 45.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <