�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  1 - 100  
  Nalezeno: 3x

  3 1. Skotsko
  1. Skotsko, a, n., dobytek, stdo, die Viehherde. Dal bi kameniatej s. jich. k. 77. 48. ...
  1

  3 2. Skotsko
  2. Skotsko, a, n., Skoty, v, pl., das Schottland, severn st britskho ostrova. Vz vce v S. N. ...
  2

  3 Skotsko
  Skotsko, a, n., Schottland, n. Vz Skotsko. ...
  3

  1 - 100  
  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <