Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0154


  -čan
  -čan (pl. -čané). Vlastní jména obyvatelův ukončená slabikou -čan. I ve spisech nej- lepších historikův našich novověkých na- cházíme slova: Milančan, Berlinčan, Tibetčan, Europčan, Dančan atd. U jiných spisovatelův najdeš podobná. — Chtějíce pak se ujistiti, jsou-li tyto uvedené formy v -čan správné, uveďme si na paměť, že od jmen zemí, řek, hor, měst, vůbec od jmen místních odvozují se jména obyvatelův příponami starými -janin (spodobou -jenin), pl. -jané (spodobou -jené), v nové češtině příponou -jan a -jané. — Před tímto j koncová samohláska se od- vrhuje, souhláska pak podniká přiměřenou vedlé zákonův hláskoslovných změnu: Praha — Pražanin (Praženin), nyní Prahjan — Pražan, pl. Pražané, Bobra — Bobřané, Hradec — Hradečanin — Hradečan, Mýto — Mýťan, Benátky — Benátčan, Rakousy — Rakušan, Korint — Korinťan, Afrika — Afričan, Ame- rika — Američan (lépe než: Afrikán, Ame- rikán). — Po retnicích však a po l nejeví se nyní vliv hlásky j; dříve: Římjanin, Slovjanin, nyní Říman, Slovan, Polan, zeman. Tedy m. hořejších lépe: Milan — Milaňan, Berlín — Berlíňan, Tibet — Tibeťan, Eu- ropa— Europan, Aegypťan. Místo Irlandčan a Dančan dostačí: Ir a Dan. (Vz Šf. Rozpr. str. 433.- 436. a článek -an). Mš. — P. Bž. napsal o této věci takto: Jména v -án přešla k nám, tuším, z latiny: Thebanus — Thebán, Spartanus — Spartán, Albanus — Albán, quartanus — kvartán, quintanus - kvintán. Dle toho i Afrikán a dle analogie též i Ame- rikán; jenom tam, kde latina nemá adjektiv v -anus, utvořila čeština i v cizích slovech svým způsobem příponou -ian slova: Ae- gyptaň (proti Aegyptius), Atheňan, Lace- daemoňan (proti Atheniensis, Lacedaemo- nius). atd.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <