Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:10   Strana:0437


  Tanec
  Tanec. Vz Košatky, Majnská, Marcelín, Mrkvička, Řezanka, Štajryš, Fylos, Volný. Čes. 1. XI. 181. nn. T. u Kr. Hradce: Man- žestr, Otče náš, Salát. Čes. 1. XI. 143. T. na Hlinecku: Špacírka, Švec, Tolary. Čes. 1. XI. 40., XII 195. T na Moravě: A já dycky pohlédám; Aj, dobrý večér; Aj, dyž sem já k vám chodíváł; Aj, za tú našú stodolenkú; Ani som ševcová; Balzamína, Cigánská, Cikán; Co sú to za tinč, Cau- favá, Čeladenský; Darmo rodiče, darmo nakládáte; Do kola, Do skoku, do tanců Do tanečka, Drobná, Dudácká, Dymák, Dyž já pojedu, Dyž mně dáš perečko; Ej. jako sú ty hory černé; Groš, Hanácká, Hned jak sem.... Hodinář, Holán, Holóbek, Ho- loubek, Holuběnka, Hovado, Hulán, Husička, Jak sem já sčasný rok dočkala, Jatelinka, Již všecky sirotky, Káča, Kadlátka, Kalup, Kastról, Když sem já k vám chodíval, Když sem já šel kolem dvora, kapaly mi slzy z oka, Keď zrne šli na hody, Kerá je pěkná mynářka, Kohout, Kolo, Komár, Ko- níček, Konopě, Kopáč, Kovář, Křižák, Křížek, Kukačka, Kyjový, Laštovička, Le- gatková, Leží Janko zabitý, Liboce se li- boce, Maděra, Malení, Manská, Manžestr, Marjánka, Měl sem štěstí i neštěstí, Me- nuetto, Metlařská, Minet, Mlynářská pocta, Můj koníček vraný, Mysliveček, Nám jako nám, Na palicu, Na to zme tu kopaničku kopali, Nic nedbám, Obracaný; Oj, pod dědinu na rovni, Otče náš, Pasačka, Pastýř- ská, Paterka, Písmeny, Plácavá, Požehnaný, Přeletěla laštověnka přes ten černý les, Pšenka, Ptáčku jeřabatý, Rajdák, Řajdo- vačka, Rak, Rejdovák, Řeznická, Řezník, Rožek, Sedláček, Sekerečka, Silnice, Sivá holubička, Skočná, Slavíček zpívá, Slíkej kabát, Starodávný (valašský, lašský), Staro- hanácká, Stojí hruščička, Stodolenka, Stra- katý, Šáteček, Šátečková, Ševcovská, Škrk sem, škrk tam, Špacírka, Švihák, Tetka, Tikovský, Tobě je dobře, Třasák, Trhalo děvče, Trnaveček, Trnka, Troják, Trojky, Valaška, Vedła sem si, vedła, Věneček, Vlačitá, Vrtěná, V širém poli hruška stojí, Vyletěl pták, Vytáčený, Zahradníček, Za- hradník, Zahrejte mi do tanečka, Zajíček, Za stodolenkú, Zeman, Zezulenka, Zpáteční, Ztratila se na salaši, Ztratila sem krava- renku, Žid, Židovská. Na Těšímku: Ach czarne oczka pojdzcie spać, Ach ja biédna zasmucona, Do kóleczka mi zagrejcie, Dudy, Ej wolarze, wolarze, coście wolki páśli, Gdych ja pleła len; Hej, hej, hej, hej; Ježliš mnie ty dziewcze dobra, Ježli mnie ty dziewcze rada mazs, Kaczok, Kolomejka, Kozok, Mój syneczku nadobny, Nasiałam se maryjanku, Niechóć kole wody; Nie- sceszna godina, kiem się urodzica; Podziwej się mój syneczku szwarný, Psi; Pýtam się, pytam, kie czľowiek scżęšliwy; Rozplec že się, rozpleč; Ruža ze mnie ruža; Sądzila mnie dziedzina, sądzilo mnie prawo; Skočná, Smyk, Srňátko, Troják; Wlewo w prawo; Zászumieła zielona dobrawa; Žebrák. Vz Brt. P. n. 825. -995. Tance valašské, vz Brt. P. n. 933., lasšké 964, Čas. mor. musea zemského 1901. 31. nn., slovenské na Mor, 886. nn. V Lišni na Mor.: Galup, Honil kocúra, Hotařská, Hulán, Kanafaska, Ma- zurka, Polka, Sósedská, Šátkuvá, Ševcovská, Žduchavá, Židovská. Vz Mtc. 1902. 236 -237. T. slezské: Abeceda, Balgar, Dědeček, Dvojan, Fanty, Hanysek, Husička, Kača, Kocurek, Kolumajka, Kopysť, Kostušek, Kot, Koval, Kozera, Kozok, Křižak, Kuň, Lendr, Lu- bany, Maďar, Minet, Mlýn, Myksik, Opačity, Patalion, Pleskany, Pohančok, Polonez, Požehnany, Rejdoch, Sedlak, Stolkovy, Strašok, Šatkovy, Školak, Švajstryk, Tě- lenci, Tkač, Tramlet, Trojan, Vandrovaný, Zahradník, Zeman, Žabsky, Žid, Žilovy. Vz Vyhl. II. 100., 165. Sr. Vlasť. I. 96. nn. — T. lašské: Cigán, Dudy, Hólan, Houser, Hra- bový, Hrozený, Kačok, Kalina, Klaňový, Kocourek, Kohoutek, Košikářská, Kovář, Kozajka, Kozák, Křížek, Kroček, Liska, Myslivecký, Ovčácký, Pacholci, Pastýřská, Pomalúčku, Sedlák, Šátkový, Švec, Troják, Varšavjanka, Vojeuský, Volný, Žebrák, Žehnaný, Židovský, Žnecká. Vz čas. mor. mus. II. 71. — Tance slovenské: Čardáš, Strašiák, Ručníkový, Káčerový, Kohútový, Mákový n. Stupkový, Lopatkový, Kalamajka, Odzemok atd. Vz Ott. XXIII. 412. — Tance na Pelhřimovsku: Honza, Hulán, Káča, Kozí špacír, Marjána, Slouha, Tleskayá. Vz Čes. 1. XIV. 294, 340 Mor. tauce: Čeladenský, Pilky. Vydal L. Janášek r. 1905. Tance východoslezské: Dratenik, Kovol, Križok maly a velky, Kyjovy, Požehnany, Švajstryk, Vekslpolka. Vz Čes. 1. XI. 103., 218., XII. 80. — Byla do tance jak vítr. Hlk. IX. 14. Ty také mluvíš, leda huba tanec měla. Mod. kn. 1898. č. 40. 68 To je jak t. bez muziky. Čes. 1. XII. 484. Více náleží k tanci nežli pár střevíců červených. Faust. 185. S ním bude mít ještě pěkný t. (mnoho práce, nesnází atd. ). Hav. Chamr. 25.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <