Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0435


  Hloupý
  Hloupý (zastr. hlúpý; hlup, a, o); komp. hloupější; hloupě. Syn.: sprostný, sedlský, hrubého díla, nevypytvaný, troupovský, hňup, nevyhlazený, nevycvičený, neučený, nepřiče- saný, neozdobený, nešperkovaný, nechytrý, prostý, nerozumný, nepovědomý, nevybitý, slivoň, blivoň, neučelivý, nevtipný, nejemný, neschopný, nebystrý, V.; cf. neměti všech doma, nedostává se něčeho v hlavě, pusto v hlavě. L. Dumm, nicht gescheidt, einfältig, albern. Jg. Kdo nic nechápá, hloupý jest. Kom. Hloupých si nadávati. Puch. Hloupý jak sádlo, h., až bečí. Na Mor. H. jak svině, jak vůl, jako tele, jak husa, jako osel, jako sádlo, až bečí, jako pařez, Jg., div nebečí; h. tetřev, dudek, tele, husa; hloupější nad ha- vrana; je hl. jako troup, stojí přede vším jako sloup. Č. Je h. jako beraní roh, na Mor.; hl. až hanba, jako hovado, jako bota, jako trakař. Tys hl. tele! Rk. Tak hlup nejsem, bych nevěděl, proč kráva chodí před pa- stuchú a kam pěnice nosem sedá. Tkad. I. 97. H-pému dej pokoj. Trudná s hloupým zpráva. H. leda čemu uvěří; hloupého leda kdo ošidí. Netřeba hloupých síti, sami se rodí. Č., Pk. Za víc stojí příhana moudrého než pochvala hloupého; Pošli hloupého a za ním druhého; Čím hloupější, tím drzejší a čím moudřejší, tím nesmělejší; Co h. za- váže, moudrý nesnadno rozváže. Pk. Je hloupý jak poleno. Na Mor. Brt. H., kdy mlčí, za moudrého ujde. H. najde hlupšího, který ho pochválí. Hloupému se nic cizího nelíbí a svoje všecko. Nejhlupší to, co se moudrým činí. Nejsi tak hloupý, jak se sta- víš. Jg. H. všecko skoupí. Č. Hlúpy si ľahko kúpi. Mt. S. Přijde hloupý, všecko skoupí. Km. H. hloupému uvěří. Sk. H. hloupého haní. Č. Chytrému napověz, hloupému do- pověz (dolož), on přece nic neví. Lb. Hlou- pému napověz, moudrý se dovtípí. Lb. Česť hloupému prokaž, kde má sednouť, ukaž; Co jeden h. koupí, ani 100 rozumných ne- prodá. Pk. Hloupější než slouhovy boty; Nebožátko velmi hloupé, méně smyslů majíc než plzeňský Halama. Lb. Hloupému pověsiti brejle na nos. Us. H. Klíma dal vejce za žejdlík vína. H. se všude prozradí; Hloupému se ledacos přihodí; Hloupému leda hučelo, jen když mu sláma do huby neleze (vz Blá- zen); I h. má někdy dobrý nápad (vz Sle- pice, Blázen). Lb. Kdo hloupý, za nejdražší peníze rozumu nekoupí. H. člověk moudře nemluví. Jg. Hloupého ničemu nenaučíš, vz přísloví: Apatyka, Blázen, Kniha, Neslaný, Osel, Rozum, Svině. Lb. Hloupý k ničemu se nehodí, vz: Dřevo, Sláma, Voda; H. ne- snadno pochopuje, vz: Blázen, Chlapec, Němý. Lb. — čím. Jak jsi smyslem hloupý. Št. Vizte, jak jste smyslem hlúpi. Výb. I. 248. — z čeho. Kdo z (od) přirození hloupý, v Paříži sobě rozumu nekoupí. (Cf. Jestli tu byl oslem, tam nebude kůň z něho. ). Jg., Kom. Vz stran přísloví a pořekadel: Abeceda, Amen, B, Be, Bláha, Blázen, Brána, Čihý, Čumidlo, Dárek, Div, Dub, Duše, Fi- lipp, Franta, Hať mať, Havránek, Hlava, Hle- děti z čeho, Holub, Hovado, Husa, Chytrý, Janek, Jelito, Kandelares, Kladivo, Kobyla, Košťál, Kotě, Koukati (nač, z čeho), Koupel, Koza, Kráva, Krupobití, Kuželky, Lelek, Li- hati, Lopata, Loula, Mák, Měch, Mísa, Moj- žíš, Motovidlo, Motyka, Moudrosť, Moudrý, Mozek, Mráz, Nápad, Nejapný, Netopýr, Nic, Nos, Obratný, Osel, Oslovice, Pec, Pěnkava, Pěsť, Plavati, Prach, Prázdný, Punčocha, Pytel, Rada, Řezanka, Rozum, Rozuměti čemu, Roh, Ruka, Sekyra, Sláma, Slavíček, Slepý, Slíva, Slonbidlo, Sůl, Svíčka, Škle- biti se nač, Tele, Text, Trdlo, Trouba, Trou- biti nač, Troup, Ucho, Uměti, Vaněk, Vašek, Vávra, Včerejší, Vlk, Vrabec, Všudy, Vůl, Výr, Zajíc. — Hl. = hlupství ukazující, hloupě dělaný, uložený, dumm, Dummheit verrathend. Jg. H. slova, Us., řeč. V., mravy, Dal., žert, D., ptání. L. Hloupé kusy dělati. D. — Hloupá. Totě hloupá (věc)!

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <