Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 14x

  5 Abstraktní
  Abstraktní, abstrakt. A. nauky. ...
  1

  7 Abstraktní
  Abstraktní jm. Vz Gb. Ml. II. 72. nn. ...
  2

  7 Ponětí
  Ponětí rozumové, ZČ. I. 3., abstraktní, Tf., přesné, jasné. Us. Pdl. O něčem ani p. nemíti. Us. Cf. Jg. ...
  3

  1 Abstrahovati
  Abstrahovati, z lat., odtahovati, v jiný smysl přenášeti. — Abstrakce, e, f., = od- tažení, odtahování. ...
  4

  9 Zákonoslovný
  Zákonoslovný. Z. vědy (abstraktní). Dk. Paed. 7. ...
  5

  1 Kategorie
  Kategorie, e, f., výrok, obor ponětí, od- dělení, třída. Rk. Podlé filosof, názvosloví jsou k. povšechné ...
  6

  2 Odtažený
  Odtažený, odtažen, a, o, abgezogen, ab- strakt. Pojmy odtažené. Marek. 0. jméno, vz Jméno (abstraktní). ...
  7

  1 Držebnosť
  Držebnosť, i, f., držemnosť, Haltbarkeit, Festigkeit. D. smlouvy. Kom. — D. = skouposť. Die Knauserei. ...
  8

  7 Věda
  Věda. Vědy abstraktní, analytické, čelné, empirické, fundamentalní, hlavní, humanitní, individualné, ...
  9

  5 Čistý
  Čistý. C?st in c?stiti purgare, wofür auch čisťb und čistiti, entspricht lett. skaist schön, eigent. ...
  10

  2 Představa
  Představa, y, f., představení si něčeho, die Idee, Vorstellung. P. je takřka vnitřní, duševní obraz ve ...
  11

  7 Smysl
  Smysl. Slez., mor. a slov. smysel. Šd., Loos. Zmisel. Bern. S. = myšlénka. S. kosmo- politická, nábožná, ...
  12

  2 Přísloví
  Přísloví, n., jméno, der Name. Na jedné vysoké hoře, ješto obecným p-vím slove Říp. Pulk. 10. — P., proverbium, ...
  13

  1 Kořen
  Kořen, a či e, m. (dříve: koři, gt. kořene, Mat. verb. ), kořínek, nku, koříneček, čku, m.; coll, koření, ...
  14

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <