Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0438


  Hmota
  Hmota, y, f., hmot, u, m. (zastr. homota), der Körper, Zeug, Stoff, die Materie. Jg. H. prvotní, Aqu., zemská. Kram. H. ať sluje tolik co tělo, čelíc proti duchu; matizna (látka) proti době. Mark. H. hladká, drsná, měkká, tvrdá, suchá, mokrá, vlhká, teplá, studená atd., Pž., křehká, pružná, tažná, pevná; hmoty svítící a osvětlené, průhledné, průsvitné, ne- průhledné; Š. a Ž.; hmoty k sobě lnou; jedna druhou pohlcuje, čímž mnohdy bobtá, mnohdy se roztéká; jedna s druhou se míchá a někdy slévá. H. líná (massa); hospodařiti s hmotami. Nz. H., látka, material; denník vydaných hmot; hlavní kniha hmot; účtování hmot; má tělo dvěma slabšími vruby na tři díly — hlavu, hruď a břicho — rozdělené, má po (5 nohách. Na hlavě má kousadla a makadla; lítá křídly; oči jsou složené; mnohý h. má ještě oči vedlejší. H. líhne se z vajec a jest dříve larvou, molem, housenkou, pondravou; tato v pupu n. v kuklu se mění, z které hmyz vylézá. Hmyz dělí se na brouky, blánokřídlé, motýle, dvoukřídlé, síťo- rovno- a polokřídlé. Pt. Staří rozličné živočichy, na př. hady, štíry, ano i myši tím slovem znamenali. Štelc. Hmyz (n. šestinozí členovci): 1. Brouci (Käfer). - - a) pětičlenní (podlé počtu článkův v chodidle). — a) listorozí: chroust obecný n. babka, zlatohlávek (bedruňka zlatá), roháč, chrobák obecný; ß) střevlíci (Laufkäfer): střevlík měděný, krajiník pížmový, svižník polní; 7) vodní, Wasserkäfer: vodomil černý, potápník vroubený; ó) krátkokřídlí, Kurz- flügler: drapčík červenokřídlý; ) kyjorozí, keulenhörnige Käfer: hrobařík obecný, kozo- jed obecný, rušník krtičníkový ) pilorozí, die Sägehörner: červotoč umrlčí, červotoč chlební, kovářík polní, krasec borový, svět- luška svatojanská, pateříček sněhový. — b) Nestejnočlenní. a) Puchýřníci, blasen- ziehende Käfer: puchýřník lékařský n. špa- nělská moucha, majka obecná. — ß) Smrt- níci, Schwarzkäfer: Potemník brouk moučný. — c) Brouci čtyřčlenní. «) Nosatá, Rüsselkäfer: nosatec brouk hrachový, pilous černý, zobonoska zelená, dlouhonos lískový, klikoroh veliký 11. borový, nosatec briliantový. ß) Lýkožrouti, Borkenkäfer: lýkožrout smr- kový, sosnokaz černý, dřevokazi. y) Tesaříci, Bockkäfer: tesařík pížmový, tesařík alpský, tesařík domácí, t. vrbový, ó') Mandelinky, Blattkäfer. Dřepčík zelný, mandelinka topo- lová, mandelinka obilní. — d) Brouci troj- členní: slunečko sedmitečné. — 2. Blano- křídlí, die Hauttlügler. a) Společenští. «) Včely, die Bienen: včela obecná, čmelák zemní n. medák. ß) Vosy, die Wespen: vosa obecná, sršeň, vosa polní. y) Mravenci, die Ameisen: mravenec lesní, m. veliký, m. čer- vený, m. stěhovavý, m. drnový. — b) Cizo- pasní, schmarotzende Hautflügler. «) Žla- batky (Gallwespen): žlabatka žaludová, ž. růžová, ß) Lumci (Schlupfwespen): lumek skvrnitý, 1. žlutonohý, 1. veliký, 1. larvohubný. c) Vosy bylinné, Pflanzenwespen: pilatka borová, pilořitka veliká, — 3. Motýlové, Schmetterlinge, a) Denní, Tagfalter: bělásek ovocný, b. zelný, b. řepový, b. řepkový, b. řeřichový, apollo, žlutásek řešetlákový; ota- kárek fenyklový, ot. veliký, priamus; babočka paví oko, babočka admirál, b. osyková, b. jilmová, b. žahavková, b. bílé C, b. bodlá- ková, perleťovec malý, perleťovec veliký, modráček řepíkový, junošík dukátový, batolec duhový. - b) Motýlové večerní, Abendfalter: lyšaj smrtihlav, 1. páví, 1. lipový, 1. borový, 1. povázkový, 1. pryšcový, 1. šeříkový, 1. svlačcový; nesytka včelová, vřetenuška tužeb- níková. — c) Motýlové noční, Nachtfalter: a) Přástevníci, Spinner: bourec morušový n. hedvábník, b. pajasanový, b. skočcový, b. prstýnčivý, b. borový, b. toulavý n. dubovník, drvopleň topolový, drvopleň maďalový, be- kyně velkohlavá, bekyně zlatořitná, bekyně vrbová, bekyně sosnová, přástevník medvědí,bourovec hruškový n. martináč veliký, bou-rovec habrový, atlas, ß) Můry, die Eulen:můra osenní, m. luční, m. zelná, můra sosno-kaz, m. gamma, m. vrbová n. stužkonoskačervená, m. jasanová n. stužkonoska modrá./) Píďalky, die Spanner: píďalka zimní, p.angreštován. harlekýn. - - d) Motýlové drobní,Kleinschmetterlinge: obaleč moučný, zaviječjableční, zaviječ dubový, mol obilní, mol šatní,mol čalouní, m. kožišní, m. špižírní, perna-tuška pětiperná a šestiperná. — 4. Hmyzdvoukřídlí, Zweiflügler, a) Mouchy, dieFliegen: moucha domácí, m. bzučivá n. bručál,m. zlatá, m. masařka, střeček koňský, stře-ček hovězí, střeček ovčí, ovád bzikavka,mouchy roupcovité, mouchy příživné, mouchyvrtavé, mouchy čmelákové. — b) Komáři, dieMücken: komár písklavý, k. golubecký, mo-skytové, k. dubenčivý, tiplice. — c) Blechy, dieFlöhe: blecha obecná, b. písečná. — 5. Síťo-křídlí, die Netzflügler: mravkolev obecný,denívka zlatooká, chrostík žlutorohý, šídlovodní, vážky (vážka ploská, v. čtyrskvrnná),jepice podeňka, jepice dlouhochvostná n.moucha tisanská, všekaz kousavý. — 6. Rovnokřídlí, Geradflügler, a) Běžci, Läufer: škvor obecný, šváb obecný, šváb americký, rusi n. tarakáni, kudlanka nábožná, pako- bylka vyzáblá, lupenitka zelená. - - b) Skákaví, Springer: krtkonožka obecná neb štír krtko- nohý, cvrček polní, cvrček domácí, saranče n. kobylka stěhovavá, saranče vrzavá, marša hnědá, kobylka zelená. — 7. Polokřídlí, Halbflügler. a) Lichokřídlí, Ungleichflüg- lige: a) Stěnice zemní, Landwanzen: ploštice zdobená, ploštice šedá, ploštice bezkřídlá, štěnice obecná n. stinka. — /?) Stěnice vodní, Wasserwanzen: vodoměrka obecná, znako- plavka žlutošedá, splešťule blativá. — b) Stejnokřídlí, Gleichflügler. a) Křísi, Zirpen: křís manový n. cikada, pěnodějka obecná, svítilka surinamská. — c) Mšice, Pflanzen- läuse: mšice růžová, mšice krvavá, mšice topolová, červec nopálový, červec lakový. — 8. Bezkřídlí, Flügellose: veš dětská. Jhl. (Pokorného názorný přírodopis živočišstva II. vydání, str. 145. — 204., vzdělal Jehlička. V Praze u Tempského 1870. Vz tam více). Plno lidu jako hmyzu. Kom.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <