Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 66x

  5 Advokat
  Advokat. Piš ve článku původním všude: advokat, orator, prokurator m.: advokát, orátor, prokurátor. Str. ...
  1

  9 Advokat
  Advokat. Jeho rada byla nad všecky a-ty; Na to a-ti jdou jako raci na hracho- vinu. Šml. IV. 33., 47. ...
  2

  8 Advokat
  Advokat. A-ti vypovídají se z Bezprav přes Radim do Pravnova, NZ. III. 230. Páni a-ti před soudem se ...
  3

  7 Advokat
  Advokat. O a. v 16. stol. Vz Wtr. Obr II. 714. nn. ...
  4

  10 Žáček
  Žáček, spis. v XVIII. stol. — Ž., advokát, místopředseda říšské rady. ...
  5

  7 Kusý
  Kusý. K. slovesa. Vz Kvř. Ml. 130., D. Lhrg 243. — K. věta. Vz GB. Ml. II. 32. — K. Volfg , dr ...
  6

  6 Lehocký
  Lehocký Dan., kazatel. 1786. Jg. H. 1. 2. vyd. 591., Jir. Ruk. I. 447., II. 388. — L. Ondř., 1741.-1813., ...
  7

  3 Střepňa
  Střepňa, ě, m., zastr., správce, der Sach- walter. Výb. I. 171. Cf. lat. satrapa, rus. strjapčij = advokat. ...
  8

  4 Toman
  Toman, a, m. (= Tomáš), osob. jm. Pal. T. Hugo, advokat a spisovatel v Praze, nar. 1838. Vz S. N., Tf. ...
  9

  2 1. Přístav
  1. Přístav, a, m., stráž, ???????????;, der Aufseher, Begleiter, Gesellschafter. L. — P., strsl., prokurator, ...
  10

  7 Stašek
  Stašek. Arch. VII. 155. — S. Antal (Zeman Antonín), nar. 1844., dr a advokat v Semilech ...
  11

  7 Pavlíček
  Pavlíček, čka, m., os. jm. P. Ant., dr. prav a zem. advokat v Karlíně. Tf. H. 1. 183 , 184. — P. Bart., ...
  12

  2 Poddanský
  Poddanský, untergeben. P. dítě. Čít. P. advokat, pokladnice, závazek, stížnosť (pod- daných), závada, ...
  13

  7 Škarda
  Škarda, rostl. Cf. Ott. V. 712. - Š. Jak., Cf. Tf. H. 1. 183, 184., Tf, Mtc. 210., Šb. Dj. ř. 293., Rk. ...
  14

  7 Pokoutník
  Pokoutník = pokoutní advokát, písař, Winkelschreiber. Us. Pdl. — P. pavouk. Cf. Ott. 1. 419., Brm. IV. ...
  15

  6 Krouský, ého, m., os
  Krouský, ého, m., os. jm. — K. Václ. dr., advokat a starosta nimburský. — K. Jan. Cf. Mtc. 54. Krauský. ...
  16

  7 Pipich
  Pipich Karel, dr. práv a advokat v Chru- dimi. Vz Tf. H. 1. 139. ...
  17

  6 Klaudy
  Klaudy (Claudius), a, m. K. Jos., kaplan 1777.—1857., spisov. Vz S. N. — K. Kar. Leop. nar. 1822. v Táboře, ...
  18

  7 Oběliti
  Oběliti. Advokat tě oběluje, státní očer- ňuje a na konec dostaneš sivé šaty (krimi- nalské). Laš. Tč. ...
  19

  7 Podlipný
  Podlipný Jan, dr. a advokat v Praze, zem. poslanec, nar. 1848. Vz Rk. Sl. ...
  20

  4 Vymlúvač
  Vymlúvač, e, m. = řečník při soudě, der Anwalt, Advokat. Vš. Jir. 7. ...
  21

  5 Bürgel
  Bürgel, gla, m. B. Karel, Dr. a advokat, naroz. 1841. Vz Tf. H. 1. 184. ...
  22

  8 Klaudy
  Klaudy Karel rytíř, advokát, + 11./2. 1894. ...
  23

  6 Milde
  Milde Jindř. 1736. Jg. H. 1. 600., Jir. Ruk. II. 29. — M. Jos., dr. a advokát v Praze. Vz Rk. Sl. ...
  24

  8 Fanderlík
  Fanderlík Jos., nar. 1839. v Olom., po- litik a advokát. Vz Ott. IX. 7. ...
  25

  5 Zámluvce
  Zámluvce, e, m. = objednatel, odkupce, odběrač, der Kundmann, Auftraggeber, Be- steller, Kommittent. ...
  26

  3 Štrobach
  Štrobach, a, m., osob. jm. Š. Jos., hu- debník † 1813. — Š. Frant., hudebník. — Š. Ant., advokat, předseda ...
  27

  9 Prokuratura
  Prokuratura finanční = advokat fisci. Ott. Ěíz. I. 125. ...
  28

  2 Pravomet
  Pravomet, a, m., der Advokat (s pří- hanou). Zlatohv. I. 152. ...
  29

  7 Jorgeltní
  Jorgeltní advokat = jorgeltník. 16. stol. Wtr. Obr. II 721. ...
  30

  6 Mudroň
  Mudroň O. Mich , dr., advokat, zakla- datel Matice slovenské a slovan. gymnasia v Turč. sv. Martině. ...
  31

  7 Štrobach
  Štrobach, a, m , os. jm. Š. Ant. 1814. až 1856., český právník a spisov., předseda říšské rady, rada ...
  32

  3 Štěkavec
  Štěkavec, vce, m. =-, štěkavý pes, der Beller, Belferer. V. — Š. = žváč, darmo- tlach, tlučhuba, der ...
  33

  7 Spasovič
  Spasovič, e, m. S. Vladimír, advokat a spisov. ruský, naroz. okolo 1830. Vz Tf. H. 1. 175., Bačk. Př. ...
  34

  2 Přistanec
  Přistanec, nce, přístal, a, m., přístojící, der Assistent, Beisteher. Slov. — P., soudní zástupce, der ...
  35

  7 Kozánek
  Kozánek Jan dr., advokat v Kroměříži, 1819— 14/1 1890 Vz Národ. listy 1890. ze dne 19/1 č. 18. ...
  36

  4 Výmluvčí
  Výmluvčí, ího, m. = výmluvce, řečník, der Vertheidiger, Advokat. V., NB. Tč 151. Chce to ukázati těmi ...
  37

  6 Krajník
  Krajník v tělocviku. Vz KP. I. 423. — K. = sák na hraji lavice sedící. Vchř. — K. = brouk. K. pižmový, ...
  38

  6 Frič
  Frič, e, m. Dr. Ant. F., prof. a spisov., nar. 1832. Vz Tf. H. 1. 3. vyd. 167., 192., 193., 195., Šb. ...
  39

  8 Harvokát
  Harvokát m. advokát. Gb. H. ml. I. 406. ...
  40

  2 Pravotář
  Pravotář, e, m., der Advokat. Rk. ...
  41

  8 Arbokát
  Arbokát, a, m. = advokát. Val. Brt. D. II. 513. ...
  42

  2 Pravobrance
  Pravobrance, e, m., pol., der Advokat. L ...
  43

  5 Čapek
  Čapek, pka, m., os. jm. 1515. — Č., sa- moty u Milevska a u Humpolce. PL. — Č., os. jm. Č. Jan, farář, ...
  44

  7 Tůčka
  Tůčka = pikle atd. Tůčkami chytře na- léčenými k cíli se dostal; T-ky zná jako advokat. Šml. Tůčka nemá ...
  45

  9 Krása
  Krása. Holka pláče do krásy, hoch do ošklivosti; Na tebe Pámbu také všecku krásu nevyplácal. Us. Hoř. ...
  46

  3 Škarda
  Škarda, y, f., crepis, Pippau, rostl. Kk. 163. Š. smrdutá, c. foetida, pravá, genuina, makolistá, rhocadifolia, ...
  47

  6 Měchura
  Měchura = široký, hrubý měch konopný. Mor. Brt. D. 230. — M. = puchr. U Místka. Škd. — M. = veliký klobouk ...
  48

  2 Prokurator
  Prokurator, a, m., lat., der Besorger, Geschäftsverwalter. — P., rečník u soudu, přítel, obhájce. Vz ...
  49

  6 Nejedlý
  Nejedlý, ého, m., os. jm. Arch. VII. 152. Blk. Kfsk. 1371., Sdl. Hr. II. 279., V. 363. — N. Jos., evan. ...
  50

  7 Zeman
  Zeman. Zemani v Ž. gl. není nom. pl., nýbrž instr. pl. zemany. Gb. v Athen. VII. 44. Z. od země. Šf. ...
  51

  3 Řečník
  Řečník, a, m., kdo za jiné řeč vede ku př. při deputaci, der Redner, Wortführer. Posýlal ř-ky do Čech, ...
  52

  3 Statečný
  Statečný = statkem opatřený, bohatý, vermöglich, begütert, reich. Ros. — S., mocný, silný, platný, dostatečný, ...
  53

  1 Doktor
  Doktor, a, m., lat., vokat. doktore; v již. Čech. a na Mor. dochtor; učitel; název akade- mické hodnosti. ...
  54

  5 Zmužilý
  Zmužilý = dospělý co muž, männlich, erwachsen als Mann. Byl jsem v létech z-lých. Bart. — Z. = statečný, ...
  55

  1 Chytrý
  Chytrý; chytr, a, o. Ch. na Slov. = spěšný, rychlý, prudký, flink, geschwind. Co ch. ne- dohoní, to lenivý ...
  56

  3 Rozumný
  Rozumný (zastr. rozomný), rozum mající, vernünftig, veständig. R. člověk (moudrý, rozvážlivý, opatrný). ...
  57

  1 Advokat
  Advokat, a, m., z lat., přítel právní, druhdy také: při starších českých soudech řečník, prokurátor, ...
  58

  6 Krása
  Krása. Ž. wit. 44. 5. K. jest pochvalný přírody list. Aristot. K. přírodní, Natur-, Us. Pdl., rozená ...
  59

  3 Švestka, švestička
  Švestka, švestička, y, f., z sřlat. seba- stica i. e. prunus; z českého povstalo něm. Zwetschke. Mz. ...
  60

  5 Zkouška
  Zkouška, y, f. = zkoušení, pokusení-se, pokus, die Probe, Prüfung, der Versuch, das Experiment. Na zkoušku. ...
  61

  5 Žaloba
  Žaloba, y, f. = naříkání, toužení, žalo- stení, die Klage, das Wehklagen. V. Ž. == píseň pohřební, smutná, ...
  62

  5 Černý
  Černý. Vz Mkl. Etym. 34. Č. uhlí (ka- menné), Steinkohle, smůla, .schwarzes Pech, měď (surová, Schwarzkupfer), ...
  63

  2 Přítel
  Přítel, e, m. (na Slov. priatel, a), z priatel — prietel —přítel z přiati — přieti — příti (přeji), přítelec, ...
  64

  6 2. Noviny
  2. Noviny české, které, pokud mi známo, roku 1889. vydávány byly. Cf. Slovník II. 185.-186. — Pozn. ...
  65

  1 Akkusativ
  Akkusativ, u, m., pád čtvrtý ve skloňo- váni. V staré češtině rovnal se akkusativ jmen podstatných rodu ...
  66

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <