Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0039


  Řečník
  Řečník, a, m., kdo za jiné řeč vede ku př. při deputaci, der Redner, Wortführer. Posýlal ř-ky do Čech, aby mu ku pomoci lidu zbrojného poslali. Bart. 222. 29 , 225. 2. — Ř., kdo má řeč v moci a umí dobře mlu- viti hl. veřejně, der Redner. Vz S. N. Ř. vykládal. Dch. Ř. boží (kazatel). V. Ř. činí řeč podlé řečnického umění. Kom. — Ř., přítel právní, der Sachwalter. Ř. jest osoba, která před soudem z jistého úplatku pře vede. Kol. 19. Řečníkem býti někoho. V. Ř. svěřence svého hájí. Kom. Řečník, hudec, kurva, ti tři, kdo nejvíce dá, toho šetří. Rým. A tak vedlé své núze a potřeby při- prav sobě řečníka v nebesích, aby tak slavné dédictvie nebylo ztraceno. Hus. 1.129. Jakub nožíř žaloval jest skrze ř-ka na Elšku. NB. Tč. Aby v šesti nedělích sám nebo skrze ř-ka svého před právem stál. Ib. Kdež jest třeba utéci ku ř-ku, tenť svú mzdu vezma žalobu stvoří. O. z D. U všech súdóv, v nichž najviece matú ř-ci, honiece se řečí a nehle- diec pravdy, a zvláště chlapští ř-ci; Po- chlebník, nejvtipnější ďáblův ř., rúhá se Bohu; Ě. po vzdáli přie, aby viece vzdal aneb z netbánie zmešká, aneb od nepřietele vezma viece die: Nemohu tomu nic učiniti; Tak mluví sv. Bernard jsa proti zlodejom a proti lotróm duchovním jich (chudých) ř-kem; Opatrně čiňte, za své hriechy přímluvcóv hledajte a řečníkov sobě chudých k súdnému dni dobývajte. Hus. I. 256., 260., 297., II. 222., 249. Čož se ř-kův aneb těch, kteří od lidí z peněz mluví, dotýče. Zř. F. I. H. VIT. R., obhájce, prokurator, orator, advokat při starých českých soudech, vz Pr. 1869. str. 633. a násl., S. N., Rb. 271., Advokat, Soudce, Vš. 569., Gl. 292. a Tk. II. 547. — Ř. zemský, der Ausrufer beim Landrechte in Böhmen. Vz Gl. 293. — Ř., zástupce otce nevěstina při námluvách a jiných příležitostech. Us. Brt.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <