Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0637


  Statečný
  Statečný = statkem opatřený, bohatý, vermöglich, begütert, reich. Ros. — S., mocný, silný, platný, dostatečný, vermögend, stark, wirksam, Geltung habend. Muž s-ých rad. Troj. Vojsko statečné. Br. S. modlení. Hus I. 3Ô4. Ani starosť údy jeho nestatečné í učinila. Hus II. 431. Které je múdrosť mužmi učinila, ti nedbají světských marností, toho hledají, což je statečné. Št. N. 243. Když ideš se statečnějším, iď po levej straně; Ščedrosť zbytečná je zřídka s-čna; Mlčanli- vosť je s-ná, v mnohých vecách užitečná; Vyhybuj se statečnějším z chodníka. Mor. Té. — v čem: v skutcích. Hus I. 117. —• aby, s infinit. Sami od sebe jakožto od sebe nejsme s-ni, abychom co sobě dobrého pomyslili. Hus I. 327. Nejsme s-čni co po- mysliti sami od sebe jakožto od sebe, ale dostatečnosť naše od Boha jest. Hus I. 225., 327., II. 231. — na čem: na vnitřním člověku (na mysli). V. — v čem: advokat v prů- vodech s. (vz Advokat). Pr. — S., udatný, zmužilý, bojovný, standhaft, tapfer, hand-, mannfest, streng, brav. S. rek, bojovník, V., voják, D., udatenství. Troj. S-čný kůň, chlapík. Us. Dch. S. podnikání boje. Sš. II. 143. S. jako máslo na slunci (žertovně). Pk. S. pitel, Reš., pracovatel (dělník). D. — kde. () my s-éni za zdí. Čr. — k čemu: k boji. Br. — v čem: v boji, v poli. Us. — S., spanilý, ušlechtilý, edel, anständig. S-nou myslí snášeti křivdu. Jel. Když má blázen jazyk řečný, nevaď se s ním, buď statečný; Maj (měj) vždy lásku k tvým (= k svým) rodičóm a budeš s-čný. Mor. Tč. V tom mnoho jest vládyk, jenž dávají nestatečným přátelóm, jenž nebyli by hodní sviní pásti. Hus 1. 447. S-ční velikú žádostí stojí, aby božie pravda nebyla utlačena. Hus II. 426. — Kom. — S. = počestný, rechtschaffen. Slov. J. tr. — S. = pořádný, hodný, brav, gelegen, gut. Us. Vck. S-čný sluha. Dch. Hostiny zbytečné neňí sú (ne- jsou) s-čné; Jak chceš být člověk statečný, dobrodincům buď vždy vděčný. Mor. Tč. Sluhy nestatečné. Hus I. 354., III. 131. — proč: pro hřiechy. Hus III. 131. —S., titul rytířů, der Gestrenge. Urozený a s. rytíři! — D., Zlob. Koldín.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <