Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:5   Strana:1187


  Černý
  Černý. Vz Mkl. Etym. 34. Č. uhlí (ka- menné), Steinkohle, smůla, .schwarzes Pech, měď (surová, Schwarzkupfer), Sl. les., ruda měděná, Bř. N. 200., slapy, Seebach-Schwel- len, Čechy I. 31., vlna, chlupy telecí, Šp., zem (úrodná), ležák (druh piva), Dch., arse- nik, NA. IV. 168., krev, Ves. I. 4., mědi- rytina, KP. I. 384., koření, Sal. 238., plémě (aethiopské), Stč. Zem. 841., pavouk, Odb. pnth. III. 909., hodina (čas po práci, ve- černí doba, než se rozsvítí. Chodí k nám na černou hodinu. U Počát. Jdr. Chodí na č. hodinu do hostince. Ehr.), Mtš., datel (picus martius, der Füssilier), netopýr (ves- pertilio barbastrellus, die Mopsfledermaus), nesyt (pelecanus carbo, die Scharbe), výro- stek, mladé prase (sus scropha pullus, der Frischen), Sl. les., maso (uzené) v jihových. Mor., Brt., zvěřina (divoká vepřovina,Schwein- wildpret), Sl. les., choroba (zánět střev, ne- moc ovčí), Val. Brt., č. oblak (amaurosis, oční neduh), vz Slov. zdrav. 50., černý, ušípaný dobytek (= vepřový), Mor. Brt., peníz, NB. Tč. 224., nevděk (dle Pk. lépe: pekelný), Hrts, zoufalství. Osv. 1871. 94. Č. prkno = tabule v universitních budovách pověšená, kde jsou oznámení týkající se studentův a věci universitních. S. N. Č. po- lévka řec. Vz Vlšk. 197. Č. jako aksamit, Stn. I. 16., jako inkoust, Sá., jako hlaveň, jako zem (špinavý), jako kominář (ušmí- raný). Brt. Č. barva znamená smrť a nej- větší smutek. Sb. uč. Vz Sbtk. Rostl. 46., Barva. A dyž přišli do č. lesa, Maruška se vohlíží; Černé oči černé, ne každému věrné a ty nejčernější sú nejfalešnější; Má pa- nenko, černé oči máš, černé oči jak trnka. Sš. P. 141., 219., 611. Čierné oči, čierné ako ta trnuočka, veť sa mi vrezaly do mojho srdečka. Koll. Zp. I. 72. Odešel za černé lesy = je v kriminále, sedí uvězněn. Na Roudnicku z doby, kdy patřívala Roudnice ještě ku krajskému soudu rakovnickému. Černými lesy pak slujíc známé lesy kolem Panenské Týnice. Prk. Černý pán, č. kat = čert. Bdl. Ať to černý vezme (čert)! Ba černého (eufem. m. čerta). Zlínsko. Brt. Dal mi černého psa (nic). Bdl. Haby černý cho- dil (kletba u Domažlic). Jrsk., Němc Č. pe- níze. Vz Tk. VI. 342. Pln jsem černých hříchů. Vrch. Chovej bílý grošík pro černý den; Na černém poli pšenice se rodí. Prov. Bž. — od čeho. Črny jsú tváři jich ot dymu. BO. — Č. v bot. Č. šícha, empetruin nigrum, der Krähenbeerstrauch, die Rausch- beere; smrk, abies nigra, die Schwarzfichte;
  sosna, pinus nigricans, die Schwarzföhre,
  -kiefer; topol (voskovec), populus nigra, die
  Schwazpappel; zimolez, lonicera nigra, der
  schwarze, schwarzbeerige Heckenkirschen-
  strauch; oves (horský), Gebirgshafer, m.;
  lyska, fulica atra, die Flore; lilek (psí víno),
  splanum nigrum, das Schlafkraut. Sl. les.
  Č. koření, helleborus niger, vz Čemeřice
  černá, Odb. path. III. 698.; klen, vz Slb.
  645., Mllr. 7., jetelina, Slb. 525., kořen =
  čemeřice zelená, helleborus viridis, Slb.,
  672., FB. 70., Mllr. 103.; kmín = černucha
  setá, nigella sativa, der Schwarzkümmel,
  Čl. Kv. 280., FB. 70., Slb. 373., Mllr. 71. ;
  jahoda = borůvka, die Heidelbeere, Čl. Kv.
  271., FB. 67., Mllr. 21., 109., rybíz, Mllr.
  89.; oliva, FB. 34.; bez. Němc. IV. 415. —
  černá, potok v pohoří karpatském na Mor.
  Škd. — Č. Voda, Schwarzwasser, Wölfel,
  potok u Velikého Sněžníku, přítok kladské
  Nisy. Krč. — Č. či Orličný Vrch, Schwarz -
  berg v hraničném koutě mezi Čechy a Mo-
  ravou. Krč. — Č. Skála. Čechy I. 58. —
  Č. Hora, Schwarzberg, mezi Sněžníkem a
  Kladskem, v bystrických horách. Krč. Č.
  Hora v Šumavě. Čechy I. 95. — Č. Hora,
  země. Vz Črnagora, S. N. X. 150.—151.—
  Č. Pole u Lověšic. Pk. — 6. Jezero v Šu-
  mavě. Čechy I. 28. — Č. J., ves zaniklá.
  Sdl. Hr. II. 34. — Č. Potok, přítok Be-
  rounky. Kv. 1885. 645. — Černá, ves u Lom-
  nice v Jičínsku, u Bohdanče; Č. za Bory
  u Pardubic; Dittersdorf, ves u Libavy na
  Mor.; něm. Černa, ves u Jihlavy, vz Sdl.
  Hr. I. 253., IV. 369. — Č. Hora, vsi u Bělé
  a u Králova Dvora, městečko u Blanska.
  Vz S. N. — Č. Huť, Černheit, ves u Mane-
  tína. — Č. Voda, Schwarzwasser, ves u Ry-
  chnova. Vz Blk. Kfsk. 683. — Černé Krávy,
  Schwarzkuhhof, dvůr u Klatov. — Č. Louže,
  Schwarzpfütze, ves u Jablonného. — Černý,
  samoty u Tábora a u Sedlčan; mlýn u Ne-
  pomuk; několik domků u Vsetína; Schwarz-
  bach, ves u Litovle. — Č. Důl, Schwarz-
  thal, mlýn u Jesenic.— Č. Mlýn, Schwarz-
  mühle, u Pacova. — Č. Potok, Schwarzbach,
  ves v Krumlovsku. — Č. Vírek, Schwarz-
  vír, samota u Čimelic. — Č. Vůl, Schwarz-
  ochs, ves u Středokluk. — U Černého Orla,
  dům králův. Tk. IV. 67. — Čorný bog, vz
  Černobog. — Č. Les, pohoří v již. Německu,
  der Schwarzwald; vrch Krušného pohoří
  v Čech.; vých. čásť haličských Tater (Kar-
  pat). Vz S. N. — Č. Háj, Tk. III. 54. — Č..
  Výr,
  Černowier, ves u Ústí n. Orl. PL. — Č., ého, m., os. jm. NB. Tč. 21. — Č. Jan, nar. 1839., spisov a sekretář Českého mu- sea. Vz Tf. H. 1. 3. vyd. 146., 168., S. N. X. 151. — Č. Jan, 1480., lékař. Vz Tf. H. 1. 3. v. 79., Jg. H. 1. 2. v. 544., Sbn. 800., Šb. Děj. ř. 2. v. 234., Jir. Ruk. I. 140. — Č. Jan, †1565. Vz Tf. H. 1. 3. v. 47. — Č. Jos. 1785.—1834. Tf. H. 1. 3. v. 187., Jg. H. 1. 2. 2. 544., Šb. Děj. ř. 234. — Č. To- máš, nar. 1840. v Nymburce, advokat a bý- valý praž. primator. Vz S. N. X. 152., Tf., H. 1. 3. v. 183. — Č. z Vinoře. Vz ib., Sb. H. 1. 2. v. 234., Jir. Ruk. I. 140. Záviše Č. z Garbova. Vz Tk. IV. 746. O mnohých 364* jiných Č. vz S. N., Tk. V. 237., Tf. Odp. '354., Jg. H. 1. 2. v. 544., Jir. Ruk. 1.140.-146., Blk. Kfsk. 1120., 1257., Sdl. Hr. III. 136, 216.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <