Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:5   Strana:0572


  Zmužilý
  Zmužilý = dospělý co muž, männlich, erwachsen als Mann. Byl jsem v létech z-lých. Bart. — Z. = statečný, srdnatý, udatný, mannhaft, mannfest, muthig, tapfer. Z. žena, srdce, mysl., V., smělosť, Troj., úmysl. D. Z-lou myslí něco přetrpěti. Jel. Jest dosti z-lý, er ist Mann (Mannes) genug. Dch. Z. světem vládne. Dch. Budeš-li z-lá, můžeš je vysvobodiť. Němc. I. 105. Kdo v sile si trúfá a na boj z-ho je srdca, nech sa dlhou se mnou kopiou na kolišti potýká. Hol. 20. Z-lé udatnosti mužie! Arch. III. 396. Máme i sílu jarou, z-lá prsa máme mohoucí snésti nehodu všelikou. Boh. Lobk. Nechme, bratři, ženám slzy a nářeky, nám se jen z-lý záměr a čin hodí. Kmp. Č. 190. S Vaňkem z-lý se neradí, raděj' pro česť hrdla nasadí. Bž. Z. na neštěstí nenaříká. Us. Bž. — v čem: v řeči. Pr. Vz Advokat. Z. v boji. Leg. V dobrých věcech buď z-lý, chceš-li přijíť k svému cíli. Mor. Tč. Ja som Slovák od rodu, slovenského původu, vo vojně silný, zmužilý. Vz Slovák. Hdž. Čít. 108.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <