Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0559


  Chytrý
  Chytrý; chytr, a, o. Ch. na Slov. = spěšný, rychlý, prudký, flink, geschwind. Co ch. ne- dohoní, to lenivý doleží. Trnka. — Ch. = obmyslný, chopný, lapavý, lstivý, listig, ver- schlagen, schlau, geschickt, verschmitzt. Jg. Ch. liška (chytrák) V. Ch. lapačka, řeči. V. Rozumu a smyslu chytrého. V. K libosti mluviti, chytrým šibalům náleží. Kom. Ch. slovo, Jel., kus. D. Chytrou radu složiti. Prot. 65. Chytrý jako liška. Č. Vrány chytré; had chytřejší nad jiná zvířata. L. Ch. jako telecí maso, jako tele (ironie). Pk. — nač. Je ch. na plané hrušky. Mt. S. — Ch. = moudrý, opatrný, klug, gescheid, anschlägig. Byla již v břiše tak chytrá, že radila matce, jak ji má porodit. Hnš. Chytrému napověz, hlou- pému dopověz (na mísu vylož). Jg. Na chytrého mrkni, hloupého trkni. Č. — Vz stran pří- sloví: Advokat, Cába, Čert, Had, Houba, Hruška, Hus, Choditi, Jádro, Klička, Kozel, Kopa, Kožich, Kozí, Liška, Mrskati, Nos, Pes, Ručnice, Ryba, Sak, Seděti, Šelma, Štvaný, Temeno, Úhoř, Ucho, Věděti, Vstáti na koho, Vůz, Zaspati.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <