Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0809


  Poštovní, poštovský
  Poštovní, poštovský (na Slov. poštář- ský), Post-. P. ambulance, balík, běh, der Postenlauf, budova (pošta), čekárna, das Wartezimmer, den, denník, dozorství, dů- chodky, dům (pošta), dvorská správa, die Hof- postverwaltung, hospodářství, die Postoeko- nomie, kancelář, kariola, kolek, kůň, lístek, Postrecepisse, n.,lístek dotazovací n. poptávka, das Quästionsschreiben, lístek korrespondeční, lístek nákladní, der Frachtbrief, lístek ná- vratný, das Retourreeepisse, lístek obdržecí, das Empfangsrecepisse, lístek dodací n. ode- vzdací, das Ab- o. Uibergabsrecepisse, lístek podací, das Aufgabsrecepisse, mapa, míle, náklad, návěští, das Aviso, oděv, odpočinek, die Postrast, okres, papír (panenský), plat (poštovné), pokladnice, poukázka, die Post- anweisung, přečin, právo (právo k poště), protokol, pytlík (na psaní, na peníze), ranec n. vak, das Postfelleisen, ředitelstvo, rychlík, silnice, sloup, správa, stanice, trubka, úřad, vak, das Postfelleisen, vosk, vozík, vůz, vý- prava, die Expedition, výpravna, das Expedit o. die Expeditkanzlei, záležitosť, zástavka, zásyľka (vyplacená, nevyplacená), známka, die Postmarke; akcessista, dozorce, expe- dient, expeditor, kommissař, koncipista n. koncipient, konduktor, kontrolor, vyšší kon- trolor, ofticial, pacholek (der Postillon), pod- loudník (der blinde Passagier), posel, prak- tikant, rada, ředitel, sluha, správce, tajemník (der Sekretär), úředník, zřízenec. Jg., D., Ros., J. tr., Dch., Šm., Nz., Us.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <