Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0175


  Nížina
  Nížina, y, f., od níž jako výšina od výš; ale i: nížina, poněvadž před příponou-ina dlouhá kmenová samohláska se krátívá: důl — dolina, mýdlo — mydlina, býlí — by- lina, louka — lučina, skála — skalina, péro — peřina, hloubka — hlubina. Vz -ina. — N., rovina v místě nízkém, nízká země, Tief- land, n., Tiefebene, Niederung, f. Krajina, která jest nad hladinou mořskou níž než 190 metrů (600'), nazývá se nížina, která nemá povrchu rovného, nýbrž má na něm pahorky, slove n. pahorkatá. Tl. V nížině bývá vlhko. Us. N-ny největší: sibiřská, slovanská (vých. Europa), australská, jiho- americká. Tl. N-ny europské: ruská, severo- německá, francouzská, uherská, valašská, jutská, padská (při řece Padu v severní Italii), andaluská; americké: arktická, misi- sipská, atlantská, orinocká, maraňonská, ar- gentinská; asijské: severozápadní (turanská, kirgizská, sibiřská), mesopotamská, kytajská; Australie je nížina, jen na vých. straně je vysočina. Tl. Vz Země, Vysočina.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. Š 2005 - 2007 - 2011
  <