Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:7   Strana:0121


  Ořech
  Ořech, nux. Byl. 15. stol. V MV. nepravá glossa. Pa. Cf Kram. Slov., Rosc. 118., 123., 163., Mllr. 39., 57., 71., 107., Rk. Sl., Mkl. aL. 138., Etym. 277. O. hadí, vz Rstp. 1067.; lískový (krvavka, Dumek), 1401.; svinský (ciclamen, Byl. 15. stol.), 1233. (Odb. path. III. 731.); vlaský (nuellana, Byl. 15. stol., Sdl. Hr. III. 18.), 1387.; vodní 550.; zemní (ciclamen, 1462.), 486.; americký či brasil- ský (semeno juvie ztepilé). Ves. IV. 73. O. měkkýš či papírňák (papírek, Dumek); ko- šlák (= kostlák; šindelňák)• zeleňák (o. zelený, ještě v šupině), ščeřák — oškerka (ořech dozrávající ze zelené šupiny ,vyske- řený'). Brt. D. 313. Tebú by mohl ořechy ráža (o velikém). Mor. Prší-li na sv. Jana Křtitele, jsou toho roku chrobavé (červivé) ořechy. Val. Vck. Cf. také Sbtk. Rostl. 175.—184. Hádanky. 1. Čtyři panny v ko- lébce, žádná na kraji neleží. 2. Malučičké, bělučičké v okovaném hrnečku. Brt. Dt. 145. — O. luku. Nyní, když mi na o. do- léhá, to na mysli těžce vážím. Wtr. exc. Na o. jsi nedoložil (netrefila). Vc. Lab. 60 Seděl maje kuši napatú pod samý o. NB. Tč. 93. — O. = samičí úd všech dravých zvířat, která náležejí k lovu na malou zvěř. Škd. — O. u dobytka = kusy přischlého lejna. U N. Kdyně. Rgl. — O, oblíbené jm. psí. Tbz., BPr., Brt. — O., Wořech, ves. Tk. V. 252., Blk. Kfsk. 371., Rk. Sl.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. Š 2005 - 2007 - 2011
  <