Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:6   Strana:0399


  Hvozd
  Hvozd. Vz Mkl. Etym. 229. - H., die Malzdörre. H. jednopatrový, mechanický č. stojný, americký, KP. V. 270., 273., dýmový, jednoduchý, dvojatý (anglický). Zpr. arch. VII. 60. Cf. S. N. — H. = les. Vz Mz. v List. filol. 1880. 207., Mkl. Etym. 82., Dal. 6. H.
  královský — nejsevernější čás vlastni Šu-
  mavy. Vz S. N., Čechy I. 15. Onde vino-
  rodné vrchy, jinde chvojných hvozdů houště.
  Pl. I. 23. Na pustém hvozdě, in eremi va-
  stitate, in loco vastae solitudinis. BO. Sokol
  se hvozdu nediví. Us. Bž. — H., hvozď =
  hřebík. Slez. Hvozdy něco zabiti. Té. — H., Hwozd, vsi u Rakovníka a u Konic (na Mor). PL., D. ol. I. 197. H. v Písecku. Blk. Kfsk. 201.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. Š 2005 - 2007 - 2011
  <