Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Chmel
  Chmel, e, chmelek, lku, chmelík, u, chmelíček, čku, m., z střlat. humela. Vz Mz. 3G. Der Hopfen. Ch. má květy v jehnědech n. strboulích. Jg. Ch. obecný, lesní (divoký, planý), americký, bavorský, český, červený, kretsky, úštěcký, zelený, žatecký (krajský z kraje; okresní, městský). Kh. Chmel anglický, německý, polský, štýrský, vývozní, domácí, cizí atd. Us. Chmel ranní n. roučí, pozdní, červený (červeňák), zelený (zeleňák). Ch. venhákem vytahovati. Vz S. N. III. 1089. Ch. béře škodu medovkou (Honigthau), mši- cemi; mšice tyto žerou slunečka a ráčkové. Ch. obírati, sbírati, čkáti, škubati, trhati, česati. Us., D. Trpká moučka chmele: chme- lina. Trh, řebřík, tyč, žok na chmel. Šp. Ch. se osýpá. Ch. rozhoditi, sušiti. Pivo chmeliti, ochmeliti chmelem dobrým. To pivo má moc chmele. Šp. Ch. tyčiti (tyčky k němu dáti). Šm. Ch. na tyčky zaváděti. Na Plaště. Prk. Od sládka pivo ze sladu a chmele se vaří. Kom. Chmel i slad zmrhati (darmo pracovati). V. Ch., jestli tyček nemá, stele se po zemi. L. Kroutí se jako chmel po tyčce (opilý). Jg. Pne se jako ch. (pyšní se, nemaje nač). Jg., Č. Horký jako ch. (nemilý. Vz Nenávis). Č. O chmeli se říká: Matka v zemi odpočívá, tatík do nebe se dívá, syn po světě lidi bláznívá. Er. P. 17. Slavnos při dotrhání chmele sluje na Plaště: ochmelky, Prk., u Rakovníka: dočesná. Vz Dočesná. — Ch. = pivo, das Bier. Mozek se mu chmelem zahrál. Jg., C. Chmel jim vy- šuměl (vystřízlivěli). L., Č. Přebral hlavu chmelem. Č. Peníz pán, ch. hrdina, oves ko- moří. Mus. Řemeslo mu chmelem zarostlo. Č. Vz stran přísloví: Opilství. Č.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. Š 2005 - 2007 - 2011
  <