Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:1   Strana:0697


  Klíč
  Klíč, e (na Slov. klúč; na východní Mo- ravě říkají klč a klúč, Brt. ), klíček, čku, m., lat. clavis, řec. xlelc QyJ. eiôó?); claudo. Der Schlüssel. Schl. Zámek klíčem se zavírá a otvírá. Kom. K. hlavní neb obecní, postranný, (nepravý, falešný), šrouboyní, Jg., francouz- ský (dvojitý), americký, Šp.; k. k nataho- vání strun, S. N., zlodějský. Us. K. k ně- čemu. Císař pán má k němu klíče. Er. P. 374. Ale obyčejně a lépe: k. od čeho: klíč od truhly, Sob. 31., od jeskyně, Pass. 969., od izby, na Slov., Ht., od špižírny, V., od sklepu, od komory, od světnice, od chléva, od brány. Jg. Ztratila klíček od medu; Kdy-bych měla klíček ode dne bílého; Sv. Petře,půjč mi klíče od nebe. Er. P. 39., 320., 69.Já jsem měl klíč od sklepa, Svěd. Vz do-leji; Brs. 9. schvaluje vazbu: k. od čeho. K.k šroubu, Us.; brada, trubka, zuby, štít klíče.Jg. Něco na k. zamknouti; něco pod klíčemdržeti, chovati (zavřené míti). Jg. Kroužekna klíče. Cn. Svazek klíčů. Us. K. vzíti, stá-hnouti, odevzdati. Šp. K. někomu svěřiti. Nz.Ukradli mi truhlici, ale štěstí, že od ní klíčmám (stala se mi škoda, ale neublížila mně).Vz Nebezpečenství). Lb. Klíčem dříví štípatia sekerou dvéře otvírati, (vz Nejapný, Marný)V., Č., Lb. Malý k. prostranné otvírá svět-nice. Jg. Všudy se hodí co falešný k. VzVtipný. Lb., Č. Zlatý k. všecky zámky otevřei pekelný, ale nebeský nemůže. Vz Bohactví.Lb. — K. nebeský (modlitební kniha). — K.zubový, Zahnschraube, k trhání zubův oby-čejný s třemi háky; k. s pohyblivou pelotou(kaučukem protaženou). Vz Nástroje na zuby.Cn. — K. v hudbě, hudební, der Schlüssel,jisté znamení v notách hudebních. K. sopra-nový n. diskantový n. k. na první linii; te-norový n. k. na čtvrté linii; violinový n. G-klíč; k. basový n. F-klíč. Hd. — K. v kle-nuti, zavírající středek klenutí (svorník, vzklenutí, Kleště). S. N., L. — K., cokoli přístupk něčemu, do něčeho usnadňuje, Schlüssel,Zugang. Jg. Tato pevnosť jest klíčem země.Us. Pravidlo a klíč všech práv. K. umění.Kom. Klíče od srdce svého jim nedávej. Jg.Vzal mně klíček od srdéčka. Er. P. 153.Dal mu klíč = moc. Jg. — K. u desek naboty, prostřední dřevo, Zwischenkeil. Rohn.— K., klíční kosť, das Schlüsselbein. L. — K. Petrův, bylina (kropáček, prvnička), pri- mula veris, Schlüsselblume. — K., klička, kel, der Keim. Us. Chrud. — Vz Klíček.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <