Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400  
  Nalezeno: 321x

  5 Aniž
  Aniž. Přidej: Aniž pro sebe tak mluvím. V. Aniž v ně (v biskupství) vstúpil. Hus I. 408. Vz Zápor (IV. ...
  1

  1 Aniž
  Aniž. Zdá se býti složeno 1. z a (starého = ale); 2. ni = ani, ne; 3. příklonného ž. Byl tu, aniž jsme ...
  2

  1 Aniž by
  Aniž by. Chybují, kteří píší: Jestliže pe- níze přijmu, aniž bych jich užil, bude ve- liký poklad marně ...
  3

  7 Aniž by
  Aniž by. Cf. Brt. Ruk. Aniž (IV.) v dod oprav v: Aniž (V.). ...
  4

  2 Noch
  Noch, něm., v záporu: aniž. Smrť nemá zření k darům, aniž slyší čí prosby. Mk. ...
  5

  5 Aniž by
  Aniž by. Za závětí polož: a v řeči ne- přímé, na př. Myslil, že mu peníze oplatí, aniž by ho upomínal. ...
  6

  1 Aniž co
  Aniž co, m. a nic, vz Nic. ...
  7

  10 Aniž
  Aniž. Srv. Brt. Sl. 7. ...
  8

  2 1. Niž
  1. Niž, akkus. sg. fem. zájmena ona, po předložkách: na niž. Vz On. — 2. Niž = aniž, weder. St. skl. ...
  9

  4 Útržka
  Útržka, y, f. = utrhání, utržení, der Abbruch, die Verringerung. — Ú. = utr- hání na cti, pomluva, naříkání, ...
  10

  4 Vet
  Vet = rychle, na, tu, Me, tu ti jest, da, siehe da. Vet ti zbraně vraha tvého, pojdi! Rkk. 20. Aniž vet ...
  11

  8 Přichýliti
  Přichýliti. Aniž kto móž od pravdy p. k úmyslóm vašim těch řečí. Chč. Mik. 45íi. ...
  12

  2 Nemudrák
  Nemudrák, a, m., člověk nemoudrý, der Unweise. Odtuší mně: N. jsi, aniž znáš moc pokuty té. Sš. Oa. 220. ...
  13

  10 Otrada
  Otrada, y, f. Idú tam beze všie o-dy (aniž jim kdo odrazoval). Baw. Arn. 2818 Vz Odrada. ...
  14

  10 Rúšeti
  Rúšeti iterat. k rušiti. Pel. XX. Aniž jemu rúšej bydla. Baw. Ez. v. 727. ...
  15

  3 Slovíčkařiti
  Slovíčkařiti = slovíčkářství provozovati, Wortglauberei treiben. — kde. Aniž sluší s. při pravdách božích. ...
  16

  2 Pozemstvo
  Pozemstvo, a, n., die irdische Wesen- welt. Dch. Aniž ve víru p-stva zahynouti může. Sš. J. 205. ...
  17

  2 Obojetně
  Obojetně, netečně, nevšímavě, lhostejně, chladně, gleichgültig. Aniž může kdo tu o. čuměti. Sš. L. 114. ...
  18

  5 Zámeznosť
  Zámeznosť, i, f = zámezí, extrem. Krok. III. 42., Km. Aniž jsme kde na z-sti zabí- hali. Sš. Mr. předml. ...
  19

  6 Dojemnosť
  Dojemnosť. Tudy nemá pravé víry aniž také d-stí ku přijímání milostí Kristových. Sš. II. 55. ...
  20

  2 2. Prázdně
  2. Prázdně, na prázdno, eitel, leer, frucht- los. Aniž toto búď p. pominuto (mit Still- schweigen übergangen), ...
  21

  2 Nespání
  Nespání, n., noční bdění, Schlaflosigkeit. Aniž tak hrubě nejedení zemdlívá, jako ne- spání. Kom. ...
  22

  9 -šeti
  -šeti, příp. inft. perft. u J. Kollára. Aniž lituji věk svůj ztrávivšeti. Sl. dc. r. 1832. zn 323. Vz ...
  23

  5 Zakupování
  Zakupování, n., das Ankaufen, der An- kauf. Aniž jim tu z. domův dovoleno buď. Pal. Děj. V. 1. 126. ...
  24

  4 Upšení
  Upšení, n., vz Upšiti. Aniž uměj, by Tomáš z nova Krista tiem dotýkáním ranil ale bez úrazu i bez u. ...
  25

  2 Plačba
  Plačba, y, f., pláč, naříkání, das Weinen, Wehklagen. Aniž sám devici ubuzoval, ana by ji byla pištba ...
  26

  10 Posladiti
  Posladiti. Aniž's p-dil nepřátel mých nad mě (nec delectasti). Ž. pod. 29. 2. — Mš. ...
  27

  5 Znedolivky
  Znedolivky = náhle, aniž se nadál. U Ne- zamyslic na Mor. Bkř. ...
  28

  9 Sníti
  Sníti, sejmu. Peníze mají sirotku vydány býti, aniž nemá (strýc) jemu s. 1423. Mšín. 12. ...
  29

  8 Dbáti nač
  Dbáti nač. Dbajíce na jich slova; Ne- dbaje na to. Chč. Mik. 425v. a Chč. S. 9. Ne- hrubě na to dbá. ...
  30

  3 Smochati
  Smochati = smotati, zamotati, zmochlati, verstricken, verfitzen. — kam. Aniž vidí spilý takou chvalbou, ...
  31

  4 Tožnosť
  Tožnosť, i, f., jednakosť, jednostejnosť, die Identität, Einerleiheit. Nz. Aniž také vadí t-sti dotčené ...
  32

  3 Spoluchodný
  Spoluchodný, korrelativ. Poněvadž ku- pování a prodávání jsou věci s-né, aniž jedno bez druhého můž býti, ...
  33

  10 Přiek
  Přiek, u, m. Jemu na přieky (na vzdory) sú zbiti. Pulk. Lob. k. 23. Aniž, což není duši na přiek. Vít. ...
  34

  1 Katovati
  Katovati, mučiti, peinigen, martern, fol- tern. V. — koho čím. Jel. — se (s kým) = nemilosrdně trápiti. ...
  35

  10 Ten který
  Ten který. Aniž se ten který udál, jenž by se mnú mistra hledal. Hrad. Šebor, což jest od toho kterého ...
  36

  1 Čití
  Čití, f, n. Empfindung. Sal. Močí bez čití (aniž to cítí). Us. Vz více v S. N. II. 542. ...
  37

  8 Hygroskop
  Hygroskop, u, m. = prístroj, kterým se poznává stoupání a klesání vlhkosti vzduchu, aniž se stupeň vlhkosti ...
  38

  2 Otazný
  Otazný článek, Fragartikel, m. Jg. O. bičování, peinliches Geissein, k vyzvědění pravdy. Aniž o. bičovaní ...
  39

  4 Vyťukati
  Vyťukati, vyťukávati, ausklopfen, aus- schlagen. — co. Listy aniž stromová ľahkým sa nehýbaly váním, ...
  40

  3 Slovíčkářství, -stvo
  Slovíčkářství, -stvo, a, n., die Wort- klauberei. Kos. Ol. I. 95. Aniž s. takovému písmo sv. samo přeje. ...
  41

  7 Rozvláčiti
  Rozvláčiti řeč. Alx. V. v. 669. (HP. 17.). — co več. Aniž ý v ej r-čují. Pal. Rdh. III. 249. ...
  42

  2 Ovdověti
  Ovdověti, ěl, ění, verwittwen, Wittwer, Wittwe werden. Jg. — po kom s kým. Ona po něm s jedním synem ...
  43

  7 Pohyzditi čeho
  Pohyzditi čeho. Chtě p. rodu mého. Výb. I. 4V4. Protož Kristova přikázánie ne- přestúpili, aniž jim jest ...
  44

  3 Rheostat
  Rheostat, u, m., odporoměr, nástroj fysi- kalní, jímž možno každé chvíle přesně od- měřenou délku drátu ...
  45

  3 Světostrůjce
  Světostrůjce, e, m., der Demiurg. Gno- stikové o demiurgovi či s-ci, nižším duchu nějakém, mluvili a ...
  46

  7 Zpátek
  Zpátek. Cf. Mkl. Etym. 239. a., List fil. XV. 175. Aniž odvolá řečí svých zpátkem (zpět). Bart. 341. ...
  47

  5 Cizobytný
  Cizobytný, miethhäuslerisch. Rk. C. rost- liny = na jiných rostlinách přebývající, aniž jako cizopasné ...
  48

  2 Nikdo
  Nikdo (zastr. nikto, nikte), skloňuje se jako ,Kdo': nikoho, nikomu atd. Vz Kdo. Staří často: gt. nikohého ...
  49

  4 Uklizený
  Uklizený; uklizen, a, o, auf-, ab-, weg- geräumt; beigelegt, zur Ruhe gebracht. U. pokoj, dům, světnice, ...
  50

  9 Hrnec
  Hrnec. Vám jest poslouchati, aniž hrnec říká hrnčíři, proč mne tak kroužíš? Pal. Děj. IV. 2. 595. Veze ...
  51

  7 Přinutiti
  Přinutiti. Synonyma: přibezděčiti, při- puditi, vnevoliti. Brt. S. 181. — koho k čemu čím: šatlavou. ...
  52

  6 Nazad
  Nazad. Musíme ještě jednou zřetel k nim n. obrátiti. Šf. III. 210. V tom chudý ne- měl za bohatým n. ...
  53

  2 Opěka
  Opěka, y, f., péče, Sorge, Vorsorge, Für- sorge. Nadesýlá se o. o ovci veliká. Sš. Mt. 15. Krkavci nesejí ...
  54

  7 Odpora
  Odpora. Dvě neděle měj k o-ře. Arch. II. 501. O. nemá každému dopuštěna býti. O. z D. A na tu řeč mám ...
  55

  7 Potomný
  Potomný. Zemřela léta p-ho. J. Lpř. P. potřeby. Krnd. Aniž skutku tvého u p-ních lidí zamlčím. Bart. ...
  56

  1 Lačnosť
  Lačnosť, i, f., stav ústrojí zažívacího, v němž žaludek všecku přijatou látku po- travnou v záživinu ...
  57

  7 Stenčiti
  Stenčiti. — co: něčí moc, J. Lpř., sa- mostatnosť. — co, se komu. S. někomu práva. Pal. Děj. V. 2. 14. ...
  58

  1 Mnemonika
  Mnemonika, y, f., pamětiuma, učí, jak bychom si paměť zdokonalili, aniž bychom předměty samé věrně v ...
  59

  5 Čtyř
  Čtyř-. Ve složeninách objevuje se v češtině často čtyr (vz násl.), aniž by se mohlo říci, že by zde ř ...
  60

  2 Podbati
  Podbati=všimnouti si čeho, dbáti, achten. — na co. Aniž chtí podbati na škody. Troj. — o čem.Svoji ...
  61

  6 Líbezný
  Líbezný = milostný atd. Líbeznou noc. Dch. L. úsměv. Hrts. L-zna a krásNa bieše. BO. Na 1-zná slova se ...
  62

  4 Vtělení
  Vtělení, n. = vepsání do desk, die Ein- verleibung, Intabulirung. V. do kněh po- zemkových. Us. Šd. — ...
  63

  4 Trvavý
  Trvavý = trvající, trvalý, stálý, dauer- haft. T. pověsť, Jel., nemoc, Ben. V. Bez práv a toho zřízení ...
  64

  1 Figurant
  Figurant, a, m. Figuranti v baletu: ta- nečníci tancující ve sboru; v divadelních kusích: osoby, které ...
  65

  4 Vkus
  Vkus, u, m. = krasocit, der Geschmack. V. čistý, vytříbený, jemný, útlý, ušlechtilý, pravý, spanilý, ...
  66

  3 Rdesen
  Rdesen, snu, m., rtlesno, a, n., rostlina, polygonum, der Knöterich. Vz FB. 30., Čl. Kv. 160. R. obouživelný, ...
  67

  8 Co
  Co, čso = č?so, archaistický gt. z kmene č?. Upomínaj, ač máš ze czo. Kn. rožm. 230. (Gb. H. ml. I. 166.). ...
  68

  3 Sestarati se
  Sestarati se, sstarati se, zstarati se — starým se státi, alt werden. V. — abs. Kdo roste neboje se, ...
  69

  1 Městknati
  Městknati, městknávati, namísto dávati, in einen Raum bringen. — co kam: do pytle obilí (= dávati, stlačovati). ...
  70

  3 Robě
  Robě, čte, robátko, a, n., na Mor. též Wi.be. Příp. -et. Mkl. B. 193. = dítě, děťátko. V. Pl. robata. ...
  71

  3 Sstoupený
  Sstoupený; -en, a, o = spojený, vertraut, verbündet. Při své k nim s-né lásce; Ale kterak mohl on, nejsa ...
  72

  7 Tbáti nač
  Tbáti nač: na Boha. Št. Kn. š. 6, 10., 38., 93. Na vaše bohy netbám. Marg. v. 255. Málo tbal na tento ...
  73

  2 Půchod
  Půchod, u, m., pocházení, pochodem, po- chod, der Ursprung, die Abstammung, origo. V theologii původ ...
  74

  5 Bezpráví
  Bezpráví = co se zúmyslně a chtěním mimo pořad práva děje. Blř. Vz S. N. B. svému každý brániti se může. ...
  75

  1 Jediné
  Jediné, příslovka, vlastně určité přídavné jméno střed. rodu. J. = leč, než, ausser. V. Aniž co jiného ...
  76

  1 Ani, aniž
  Ani, aniž, weder, auch nicht einmal. Vz Věta spojovací; stran složení jich vz Aniž. Po ani opakuje prý ...
  77

  5 Zpakruky
  Zpakruky = zpakrukou. Udrem ťa z. = od ruky t. j. tak, jak ruka prosto od mo- jeho těla zaletí, aniž ...
  78

  2 Obskakovati
  Obskakovati; obskočiti, il, en, ení, um- springen, umhüpfen. — koho. Kom. Psi mne obskočili. Br. — koho ...
  79

  3 Šňupati
  Šňupati, šňupávati; šňupnouti, pnul a pl, ut, utí = prsty luskati, schnippen. .....- kam : pod nos. D. ...
  80

  2 Opravdově
  Opravdově, pravdivě, v pravdě, právě, wahrhaft, ernstlich. O. poznati. Ojíř. — O., upřímě, neošemetně, ...
  81

  7 Přirození
  Přirození = narození. P-ním přívuzný. Št. Aby nebyli sobě v p. do kolena čtvr- tého přívuzní. Hus II. ...
  82

  4 Vetovati
  Vetovati, vetovávati, Gleiches mit Glei- chem vergelten; ersetzen, wieder gut machen; wetteifern; wetten. ...
  83

  1 Anebo, aneb, neb, nebo, neboli
  Anebo, aneb, neb, nebo, neboli (ž). Vz Věta rozlučovací, Neb. Denn, oder. Aneb jest 1. moci rozlučovací. ...
  84

  3 Stanovný
  Stanovný = stálý, ustavičný, statarický, fest, bestimmt, statuarisch, apodiktisch. Šf. Rozp. 165. Idea ...
  85

  3 Škodlivě, škodně
  Škodlivě, škodně, schädlich, nachtheilig, bösartig. Š. někoho raniti, postřeliti; Ko- runu š. c sekal. ...
  86

  2 Pohltiti
  Pohltiti, pohlť, tě (íc), il, cen, ení; po- hltnouti, tnul a tl, ut, utí; pohltati, pohlco- vati = požrati, ...
  87

  5 Zléceti
  Zléceti, el, en, ení = poléknouti, auf- stellen, Schlingen legen. — co: osidla. V., Hus. Aniž tolik osidla ...
  88

  2 Nezřízený
  Nezřízený, nejsoucí zřízen, nicht einge- richtet. Aqu. — N., nepořádný, unordentlich, ungeregelt, unregelmässig. ...
  89

  3 Statečně
  Statečně = udatně, zmužile, tapfer, stand- haft, brav. S. si vésti, počínati; vlasti své s. zastávati, ...
  90

  2 Obradovati
  Obradovati, radosť způsobiti, erfreuen. — koho (akkus.): otce, Br., matku. Král ná- silně se obradoval. ...
  91

  7 Vděčný čeho
  Vděčný čeho. My toho v-ni budem ; Velmi bych byl od Boha toho vděčen. Výb. II. 714., 1173. Velmi jsem ...
  92

  2 2. Páchati
  2. Páchati = orati, ackern. Mužie pašú. Sněm. (Rkk. 69.). Slovo páchati m. orati nepřichází v žádné jiné ...
  93

  4 Vkoupiti se
  Vkoupiti se, vkup, vkoupě (íc), il, en, ení; vkupovati, sich einkaufen. Aniž se tu kdo vetříeti, vprošovati ...
  94

  1 Mimochod
  Mimochod, u, m, der Antritt, Zelt, Pass- gang, chod koně, který záleží v tom, že kůň ne jako obyčejně ...
  95

  7 Reptati
  Reptati, repcu, ceš; repci; repce; praes. repcu — repcju — repci. Cf. Mkl Etym. 285. — abs. Proč ...
  96

  4 Viliti
  Viliti, viliti, il, ení = vilniti, smilniti, huren, der Wollust fröhnen, Unzucht treiben, zastr. — abs. ...
  97

  10 Co
  Co náměstka stává za náměstky vztažné: tázací co = proč; co = kolik; co který; co = jak ve větách zvolacích; ...
  98

  4 Vyvolený
  Vyvolený; -en, a, o, erwählt, ausge- wählt. V. zboží. Us. Žito krmí všecky blázny napořád a pšenice jen ...
  99

  3 Roucha
  Roucha (zastr. rúcha), rouška, rúška, y, rušice, e, f., plátěný šat k vytírání hlavy aneb k nějakému ...
  100

  1 - 100   101 - 200   201 - 300   301 - 400  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <