Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100   101 - 200  
  Nalezeno: 180x

  1 Arak
  Arak, u, m., kořalka z rýže (rýžovka) n. ze šťávy kokosové. Rk. A. batavský, goanský. Kh. ...
  1

  5 Arak
  Arak, u, m., der Arak, Reisbranntwein. Přidej: Omáčka, sníh s arakem (Arakschaum); nákyp, krém, huspenina, ...
  2

  5 Arakanský
  Arakanský. A. rýže, der Arakanreis. Šp. ...
  3

  5 Arakari
  Arakari, m., pteroglossus aracari, pták tukan. Vz Frč. 360. ...
  4

  5 Arakový
  Arakový, Arak-. A. punčovina, die Arak- punschessenz. ...
  5

  5 Archaismus
  Archaismus. Přidej: A-my jsou zbytky starých pravidel, jsou tvary, jež nepodlehly působení analogie. ...
  6

  1 Arrak
  Arrak, vz Arak. ...
  7

  1 Assarak-us
  Assarak-us, a, m. král Frygie, syn Troův. ...
  8

  1 Balsam
  Balsam,u, balsám, balzam, (balšam, balšán,) míza vonná lékařská z dřeva, balsamového a, z jiných, dřev. ...
  9

  1 Barák
  Barák, u, m. Cf. arab. barak = stan. Jg. Vz Mz. 104. V Krkon.: barabina. B. = chatrč, chalupa, bouda, ...
  10

  8 Barakán
  Barakán, u, m. = látka oděvní. XV. stol. Wtr. Krj. I. 115. ...
  11

  8 Barakša
  Barakša, e, ť., obec v Tekové. Phľd. XII. 341. ...
  12

  5 Bezcharakterní
  Bezcharakterní, charakterlos. B. člo- věk, jednání. Nl. ...
  13

  5 Bezcharakternosť
  Bezcharakternosť, i, f., die Charakter- losigkeit Koll. IV. 314., Mus. 1880. 269. ...
  14

  5 Bezpovahosť
  Bezpovahosť, i, f., die Charakterlosig- keit. Šm., Rk. ...
  15

  5 Bezpovahový
  Bezpovahový, charakterlos. Vch. Ar. 14. ...
  16

  5 Bezrázný
  Bezrázný, charakterlos. Slov. Sak., Rk., Loos. ...
  17

  5 Bouřivý
  Bouřivý. Mikl. Etym. 24. — Bouřlivý proud, die Sturmfluth, koutek, der Wetter- winkel. Dch. Ej prijde ...
  18

  5 Cagan-araky
  Cagan-araky (kumys) = v Asii opojný nápoj z mléčného cukru. Schd. I. 416. ...
  19

  9 Carakvarda
  Carakvarda, y, m. = salvaguarda. To je divnej c. Hoř. 88. ...
  20

  5 -cí
  -cí. V e 12. ř. tohoto článku přidej: picí med, trinkbar. V., Kom. — Máme-li krátiti kmenové samohlásky ...
  21

  5 Časoznámka
  Časoznámka, y, f. = znak časový, das Zeitmerkmal, chronologischer Charakter. Nz. ...
  22

  9 Depersonifikace
  Depersonifikace, e, f., z lat. = zbavení charakteru osoby. Gb. H. ml. III. 1. 26. ...
  23

  10 Dobový
  Dobový = podle doby D. charakter Nár list 1902 ...
  24

  6 Dral
  Dral, u, m. = síla magnetická. Kv. 1842. Rázné povahy (charaktery) byly za všech časů a ve všech zemích ...
  25

  1 Důstojenství
  Důstojenství, í, n. D. = důstojnost', vzácnosť, česť, L., Ehre, Würde, Werth, Vor- trefflichkeit. — D. ...
  26

  10 Dvoucharakteristický
  Dvoucharakteristický = dvě strany cha- rakterisujicí. D. případ. Nár. list 18. /2. 1898. ...
  27

  10 Essencialní
  Essencialní, bytný. E. charakter. Nár. list. 1903. č. 148. 13. ...
  28

  1 Flegm-a
  Flegm-a, ata, n., z řec, vlhkosť, u sta- rých lékařův vodnatá krev, z čehož pojme- nování flegmatické ...
  29

  10 Grafolog
  Grafolog, a, m., z řec. = kdo ze psaní soudí na charakter pisatele. ...
  30

  10 Harakiri
  Harakiri, n. = rozpárání břicha nožem (u Japonců a Číňanů obyčejem). Cch. I. Pov. 98. ...
  31

  1 Hmota
  Hmota, y, f., hmot, u, m. (zastr. homota), der Körper, Zeug, Stoff, die Materie. Jg. H. prvotní, Aqu., ...
  32

  7 Hydroparakumarový
  Hydroparakumarový. H. kyselina. Cf. Rm. U. 177. ...
  33

  6 Chamkterisovati
  Chamkterisovati, charakterisiren. — co čím. Nejzřetelněji sloh byzantský ch-ván kupli. Šmb. S. I. 462. ...
  34

  9 Charachel
  Charachel, chlu, m. = půtka, z něm. Karakeel. A tak se ten ch. začal. Har. J. 168. ...
  35

  1 Charakter
  Charakter, u, m., z řec., znamená vryté znamení, ráz, zvl. písmeno, die Zeichnung eines Buchstabens usw.; ...
  36

  6 Charakter
  Charakter. Vz Jg. Slnosť 95., 117. ...
  37

  8 Charakter
  Charakter, vz Karakter. ...
  38

  6 Charakteristika
  Charakteristika = význak, celistvé číslo (neb i nulla) v logarithinu. Hra. ...
  39

  1 Charakterní
  Charakterní: úkol, maska (v umění drama- tickém), hra, herec (dílem i intrikan). S. N. ...
  40

  6 Charakterní
  Charakterní komédie, obraz. Jg. Slnosť 140., 117. ...
  41

  1 Charakterzug, šp
  Charakterzug, šp. tah povahy. Das sind seine Charakterzüge: to jsou vlastnosti, znaky jeho, stránky jeho ...
  42

  1 Idylla
  Idylla, y, f., z řec. I. (d<fv). hov = obrázek), rusky selanka (sělo = ves) jest epická báseň, která ...
  43

  1 Indich
  Indich, u, m. Indigo. I. audhský, bengalský, bílý, brasilský, červenofialový, červený, fia- lový, javský, ...
  44

  6 Jamoškrab
  Jamoškrab, a, m. = taraku, kutos, ory- cteropus capensis. Brm. I. 2. 535. ...
  45

  6 Jararaka
  Jararaka, y, f., trigonocephalus jararaca, veloještěr. Vz Frč. 332. ...
  46

  6 Kalendář
  Kalendář = seznam dní, týdnů a mě- síců v roce s připojením kostelních svátků, svatých, nadpisů nedělních ...
  47

  8 Karak
  Karak = kterak. Chod. Gb. H. ml. I. 148. ...
  48

  6 Karakal
  Karakal, a, m., caracal melanotis. Holub I. 37. Na Hané, die Luchskatze. Bkř. ...
  49

  1 Karakar
  Karakar, a, m., psophia, pták kurovitý. Krok. ...
  50

  10 Karakati
  Karakati. Straky k-ly (křičely). Zvon III. 600. ...
  51

  6 Karakatice
  Karakatice, e, f., loligo, ein Thier. Šm. ...
  52

  8 Karakter
  Karakter. Dám ti přes k. (facku). V mluvě praž. Pepíků. Herm. Bod. Praž. 39. ...
  53

  9 Karakter
  Karakter = znamení, znak. Zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad k-rem jejím. Bibl. Zjev 15. ...
  54

  10 Karakter
  Karakter, u, m., nadávka. Ty k-re! Brt. Sl. 139. ...
  55

  6 Karakteričnost, i
  Karakteričnost, i, f. Vz Pal. Rdh. I. 402. O karakteru ib. ...
  56

  10 Karakterisace
  Karakterisace, e, f. Zvon. V. 511. ...
  57

  6 Karakterisovati
  Karakterisovati = charakterisovati. Tf., Dk. ...
  58

  9 Karakterističnosť
  Karakterističnosť, i, f. = souhrn pří- padných známek některé osoby, nezalože- ných na přírodě člověka ...
  59

  6 Karakteristika
  Karakteristika = charakteristika. Ti., Vně. 109., Sté. ...
  60

  6 Karakterologie
  Karakterologie, e, f. Dk. Aesth. 503. ...
  61

  1 Karikatura
  Karikatura, y, f., z it. caricare = pře- háněti; pitvora či vytčení individualneho a skutečného v úmyslu ...
  62

  6 Kinkaraka
  Kinkaraka kinka, dajže, Bože, slnka, veď ti my ho dáme, keď (kým) sa poihráme. — Deti vezmú hlaveň, tlejúcu ...
  63

  1 Kořalka
  Kořalka, kořavka, hořavka, hořalka, ko- řalička, y, f.: voda pálená z obilí, z bramborův, ovoce atd., ...
  64

  7 Krejčí
  Krejčí. Gt. pl. krejčí. D. Lhrg. 192. U Krejčů = u Krejčovic. Ib. Jak lid náš charakterisuje krejčí. ...
  65

  10 Kresebný
  Kresebný karakter. Nár. list. 1903. č. 284. 7. Vz Kreselný. ...
  66

  1 Kresliti
  Kresliti, kresli, sle (íc), il, en, ení; kres- lívati, zeichnen. — abs. Poněvadž kreslím, tedy mlčte. ...
  67

  6 Kufie
  Kufie, bothrops, die Lochotter. K. kopi- natá, b. lanceolatus, die Lanzenschlange, šplhavá, b. erythrus, ...
  68

  1 L
  L je 14. písmě v abecedě české a jedno z jazyčných plynných. Vz Hláska. Stará bul- harština neměla samohlásek ...
  69

  6 Lihoviny
  Lihoviny: pivo, víno, kořalka (likéry, pálenka, arak, rum). Vz KP. V. 395. ...
  70

  6 Literární
  Literární působiště, pole, neduživosť, Osv. I. 76., 77., život, charakter, podnik, přítel, činnosť, ...
  71

  6 Mluva
  Mluva, vz Mkl. Etym. 187. M. bohoslu- žebná, Hnoj. 6., spisovná, Schriftsprache, básnická, Us. Pdi., ...
  72

  6 Mluvorys
  Mluvorys, u, m., der Sprachcharakter. Dk. Poet. 528. ...
  73

  6 Náběžník
  Náběžník, u, m. = jistý druh hlavice na pilíři spočívající, jenž nese spodní zá- věrný kámen archivolty. ...
  74

  6 Nákyp
  Nákyp francouzský, norimberský, vídeň- ský, z turecké pšenice, Šp., arakový, bram- borový, citronový, ...
  75

  2 Nominativ
  Nominativ, u, m., z lat. Nominativ jme- nuje se ve sklonění ten pád, jímžto před- stavu nebo pojem naprosto ...
  76

  2 Nota, notka, noticka
  Nota, notka, noticka, y, f., z lat., zna- mení, die Note, zvl. hudební znamení hlasu, die Musiknote, ...
  77

  2 Obětný, obětní
  Obětný, obětní. Opfer-. O. chléb, víno, Jg., očista, Měst. bož., dar, řezník, V., ko- láček, Kom., dobytče, ...
  78

  7 Obraz
  Obraz = vyobrazení. O. hudební, Us. Pdl., útvaru, Jrl. 17., poetický, Mus., pří- rodní. Tf. O-zy negativné, ...
  79

  2 Obvyklý, obyklý
  Obvyklý, obyklý, zvyklý, přivyklý, ange- wöhnt, gewöhnt, gewohnt, gewöhnlich, üblich. Vůbec o., gang ...
  80

  7 Oduhličiti
  Oduhličiti, il, en, ení, oduhličovati, ent- kohlen. Vz Oduhliti. — co: železo. Včř. Z. I. 8. Oduhliti, ...
  81

  7 Oznak
  Oznak rodu, rodový, der Charakter. Dsch. I. 141. ...
  82

  10 Pableskovati kde
  Pableskovati kde. V pozadí p-kuje kus vesnického karakteru. Zvon IV. 211. ...
  83

  2 Paradlo, párátko
  Paradlo, párátko, a, n. P. zubí, zubů (na Slov. šparak), Zahnstocher, V., ušní. V., D. —P ., hříčka, ...
  84

  7 Parakafrový
  Parakafrový. P. kyselina. Rm. II. 334. ...
  85

  7 Parakaučuk
  Parakaučuk, u, m., das Paragummi. Šp. ...
  86

  7 Parakoniin
  Parakoniin, u, m., v lučbě. Vz Rm. II. 376. ...
  87

  8 Parakonový
  Parakonový. P. řada kyseliny. Vstnk. III. 1. ...
  88

  7 Parakovina
  Parakovina, y, f., Pseudocancer. ...
  89

  7 Parakovinný
  Parakovinný. Zánět míznice p-ný, lym- phangioitis pseudocarcinomatosa. ...
  90

  7 Parakumarový
  Parakumarový. P. kyselina. Vz Rm. II. 206. ...
  91

  7 Parakyan
  Parakyan, u, m., v lučbě. Vz Rm. I. 116. ...
  92

  2 Parakyan, u, m
  Parakyan, u, m., Paracyan. Šfk. 410. ...
  93

  7 Podlisný
  Podlisný, kriechend (vom Charakter). Šm. ...
  94

  10 Potatiti se do
  Potatiti se do povah. Charakterseiten- züge des Vaters annehmen. Pal. II. 2. 5. ...
  95

  2 Povaha
  Povaha, y, f., vážnosť, cena, die Wich- tigkeit, Achtung, das Gewicht, Ansehen, der Werth. Urození tam ...
  96

  7 Povaha
  Povaha = vážnost, urozenost Podlým oděvem zář důstojnosti a velká p. krýť se nedá rodu královského. Ziak. ...
  97

  10 Povaha
  Povaha, y, f. = charakter člověka, trvalá shoda jeho konání vnějšího s konáním vnitřním. Vz Čad. 104. ...
  98

  7 Povahojavný
  Povahojavný, charakteristisch. Slov. Loos. ...
  99

  7 Povahokresba
  Povahokresba, y, f., Charakterschilde- rung, f. Mus. 1889. 481. ...
  100

  1 - 100   101 - 200  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <