Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 16x

  5 Arsen
  Arsen, der Arsen, das Arsenmetall. Sl. les. Dodej: Arsen (otrušík, siťaník) jest prvek, arseník (utrejch ...
  1

  4 Utrejch
  Utrejch, u, m., hutrejch, hutraj, otrojch, z něm. Hüttenrauch, lépe: arsenik bílý, myšák, Vys., kyselina ...
  2

  9 Arsen
  Arsen, u, m. Sr. Vstnk. X. 321. ...
  3

  10 Arsen
  Arsen, u, m., v lučbě. Vz Vstnk. XI. 536, XII. 490. ...
  4

  3 Siťaník
  Siťaník, u, m., der Arsenik. Vz Arsen. ...
  5

  5 Arseník
  Arseník, u, m. A. měďnatý, železnatý. Vz Bř. N. 86., 221., 222., Arsen. ...
  6

  2 Otrušík
  Otrušík, u, m., vz Arsen. Jak se pozná, je-li v některé látce o.? Vz o tom v Prm. III. Č. 19. ...
  7

  10 Arsen
  Arsen, u, m. Dějiny, vlastnosti a upotře- bení arsenu. Vz KP. X. 245. — Vstnk. XIV. 455. ...
  8

  1 Arsenik
  Arsenik, u, m., z řec. ????? mužský a = ??·/.? vítězství. Vz Jg. Otrušik, otruch, otruš, utrých, utrejch. ...
  9

  1 Arsen, u
  Arsen, u, m., otrušik samorodý, nalezá se obyčejně v tvarech nápodobových, led- vinitých, slohu deskovitého ...
  10

  1 Kyz
  Kyz, u, m., něm. Kies, Eisenkies, Schwefel- kies, dvésirník železnatý, Fe S2... Štk. 241. Kyzy jsou nerosty ...
  11

  6 Kovový. K
  Kovový. K. úhrada, průmysl, Kaizl 246., 124., manometr, Mj. 136., nástroj, Blech- instrument, Dch., tlakoměr, ...
  12

  1 Blejno
  Blejno, a, n., Blende. Blejna jsou ne- rosty vidu nedokonale kovového n. nekovo- vého, mají silný lesk, ...
  13

  3 Ryzí, ryzý
  Ryzí, ryzý, takové barvy, jako rez na železe, ryšavý, červenožlutý, goldgelb, fuchs- roth. V. R. od rud-ý. ...
  14

  1 Kov
  Kov, u, m., od ku [kouti, vz u v ov (av) a Gb. Hl. 145. ], co se kouti, kovati může. Kovy nazýváme veškeré ...
  15

  1 Leštěnec
  Leštěnec, nce, m., Bleiglanz. Leštěncové (Glanze) jsou nerosty vidu kovového, šedé, černé n. tumpachové ...
  16

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <