Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  1 - 100  
  Nalezeno: 25x

  5 2. Atlas
  2. Atlas, a, m., satyrus alcyone, jinak: okáč bělopásný, motýl. Stn. I. 23. ...
  1

  5 1. Atlas
  1. Atlas, sbírka map. Přidej: Vz Enc. paed. I. 409. Gt. také: atlantu. A. kapesní, názorný, historický, ...
  2

  3 Slouck
  Slouck, nka, m. S. létací — chrobák atlas, scarabaeus atlas, der Elephantenkiifer. ...
  3

  6 Hedbávník
  Hedbávník, a, m. = bourovec morušový, bombyx mori, der Seidenspinner, Maulbeer- spinner. Km. Vz Bourovec. ...
  4

  7 Atlas
  Atlas v Africe. Vz Ott. II. 975 ...
  5

  1 Atili-us
  Atili-us, a, m., jméno rodu římského. -átko. Přípona jmen podst., před kterouž dlouhá kmenová, samohláska ...
  6

  6 Mapový
  Mapový, mappový, Mappen-. M. průměty, Kozennův Atlas, vzdálenost (opak: skutečná). Stč. Zem. 428. ...
  7

  2 Názorný
  Názorný, zrejmý, anschaulich. N. vyučo- vání, atlas. ...
  8

  7 Statistický
  Statistický. S. atlas, data, kancelář, kniha, kommisse, puška, přehled, tabulka, výkaz, zákon. Kř , Pdl., ...
  9

  4 Výšepisný
  Výšepisný, hypsometrisch. V. mapa. Koz. Atlas. Úvod. ...
  10

  7 Prškový
  Prškový, Regen-. P. mappa. Kř. Atlas stat. ...
  11

  3 Šíjový
  Šíjový, Nacken-. Žlázy šíjové, Rostl., krajina, Šp., svaz, das Nackenband, důlek, jamka, die Nackengrube, ...
  12

  5 Zmenšidlo
  Zmenšidlo, a, n. = měřítko na mapě, kterým naznačeno, kolikrát vzdálenost na mapě menší jest než ve skutečnosti. ...
  13

  7 Přírodopisný
  Přírodopisný. P. kniha, atlas. Us. Pdl. ...
  14

  5 Zeměpisný, -ní
  Zeměpisný, -ní, geographisch. Z. šířka, délka, Nz., Š. a Ž., Stč. Zmp. 282., 292., Sb. uč. 1860. str. ...
  15

  6 Mořevid
  Mořevid, u, m. Mappy, na kterých před- staveno méně než polovice oboru zemského, šlovou zeměvidy anebo ...
  16

  5 Zeměvid
  Zeměvid, u, m = mappa, die Mappe, Landkarte. Dch., Čsk. Mapy, na kterých představeno méně než polovice ...
  17

  10 Zloradý
  Zloradý Atlas. Msn. Od. 10. ...
  18

  6 Nosič
  Nosič, der Träger. N. slávy, Km., zá- kona, práva, legislator, Ž. wit. 83. 8., 9. 21., obvazadel, der ...
  19

  6 Mapa
  Mapa = výkres, který větší nebo menší čásť země ve vodorovném průmětu nebo v půdorysu tak představuje, ...
  20

  4 Tkanina
  Tkanina, y, f. = něco tkaného. Přípona -ina. Mkl. B. 139. Gewebtes Zeug, das Ge- webe. T. = látka povstalá ...
  21

  1 Hedváb
  Hedváb, hedbáv (zastr. hedbáb, hedváv), u, m., hedvábí, hedbábí, hedváví, n., slov. hodbáb, pol. jedwab, ...
  22

  5 Bot
  Bot, u, m., vz Bota, Mkl. Etym. 20. Slo- vem bot znamenaly se původně střevíce; boty obepínaly jen chodidlo, ...
  23

  3 Střídá se
  Střídá se také s c: slov. cicať (cucati) m. ssáti. Ht. ib. V obec. ml. zacláněti - za- sláněti. Vz C. ...
  24

  1 Hmota
  Hmota, y, f., hmot, u, m. (zastr. homota), der Körper, Zeug, Stoff, die Materie. Jg. H. prvotní, Aqu., ...
  25

  1 - 100  
  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <