�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:6   Strana:0815


  Lapka
  Lapka = zlodj, loupenk. GR, Pal. IV. 1. 470., P. 22. Co ani pn nsilm, ani 1., ani zlodj non nevezme, to svatopro- dava vyld; Babika halech v lojieku zavzala, aby ani 1., ani zlodj j ho ne- vzal. Hus I. 220. (467., III. 178.). L., y, f. L. na mouchy, die Fliegenfalle, na vby. Dch. L. = druh klet. Vz Klet, V. Z. II. 23. L. - mal lesn muka. Slov. Nmc. IV. 424., Vch., Ssk. L. na ko- ichu. Vz Veky. L., y, m., os. jm. D. ol. X. 325. A to s (pi dlen loupee) L-kovi dostal kabt a njak koltice. P. 48. L. z Rokycan. Arch. VII. 320. L., y, f., sam. u Kamnice n. Lab.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <