�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:7   Strana:0582


  Rodina
  Rodina. Dt v r-n. Vz Brt. Dt. 3. nn. Vedechu diet Jee r. jeho (parentes). Ev. vd. 73 Vstan synov proti r-n (rodim). Ib. 93. R. msk. Cf. Vlk. 76., 220., 193, 64. R = pbuzenstvo. Jsme spolu z rodiny. Vhl. Sv. rodina = obraz, na nm pedstavena p. Maria, Jeek a sv. Josef, nkdy i sv. Jan Ktitel jako hok a bv. Anna jako babika a jin svat ve spolenosti onch t hlavnch osob. S. N.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <