�esko - n�meck� slovn�k Fr. �t. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextV�e
  Prohled�vat:
  HeslaObsah hesel
  N�pov�da
  Dokument Obr�zek
  Svazek:3   Strana:0686


  Strakat
  Strakat - peest, gescheckt, scheckig, bunt. Ppona -at (-at?). Mkl. B. 184. Sat psk; Jak bylo po roce, pila dcera k matce, pinesla j dragutko v s-tm kat- tance; Mla babika s-t krvu, vzala ko- ek, la j na trvu; Moila konop hla- vat, chytila katko s-t. S. P. 132., 316., 607., 680. (T.). S. k. Ja. m. Stra- kat blmi prouhy ve. Har. Schody pk- nmi blmi pruhy a pasy s. Har. I. 17. Mramor prouhami s. jest. Har. S. pole = kter nen vude snhem pikryto. p.

  Vytvo�eno v r�mci projektu Data a n�stroje pro informa�n� syst�my (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informa�n� spole�nost AV �R a projektu Informa�n� zdroje
  pro v�zkum a v�uku �e�tiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva �kolstv�, ml�de�e a t�lov�chovy �R
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. � 2005 - 2007 - 2011
  <