Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:2   Strana:0729


  Polský
  Polský, polsky, po polsku, polonicus, pol- nisch. P. země, moře, V., řeč; polsky n. po polsku mluviti. Jg. P. ústava, právo a soud- nictví, církev, školství, vodopis, květena, statistika, národnosť, výroba přírodnin, prů- mysl, obchod, prostředky spojovací, správa zemská, erby a řády, dějiny, jazyk, literatura, osvěta, výtvarná umění, hudba atd., vz o tom Polsko v S. N. P. banka (hra). Obt. P. hořká. Polnisch Bitter. Dch. — P. = polní, Land-, Feld-. Víte věnce z polských květóv. Rkk. 36. P. želé. Reg. P. mrkvice = pastrnák, ptačí hnízdo, olešník. Jád. Buoh poddal pod nohy lidem ovce i voly i zvěř polskú. Št. 319. Zvířata polská, BO., dřevo polské. Výb. I. 61., 62. P. bylina. Bibl. Polský dvůr (dvůr v polích už v 15. stol., u Pelhřimova). Ptu. P. štěnice. Us. u Jič. Ltk. P. zvěř, Výb. I. 649, BO., osel, bylé, žeň (messis agri), lilium, locika, květ, seno. BO.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <