Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:3   Strana:0646


  Státní
  Státní, Staats-. S. dluh, dlužní úpis, dů- chod, důvod, hospodářství, kancelář, kancléř, kontrola, list, majetnost', náklad, občan, ob- čanství, papíry, pečeť, poklad, pokladnice, právo, převrat (převrat státu), potřeba, pří- činy, příjmy, rada, radní, samotržba (mono- pol), správa, služba, statek, stavba, stavení, škola, tajemník, telegraf, účel, účet, účtář- ství, úřad, úředník, úvěr, věc, velezrada, věřitel, vězen, vlastenství, vydání, záležitosť, zákon, zástupce, zástupnictví, zřízeni, J. tr., dějepis, moc (zákonodární, výkonná n. vy- konávací, soudní, svrchovaná), právo, ústava, úvěrová pokladnice, vláda, zemiště, Nz., bu- dova, kousek (coup ďétat), náboženství, po- litika, půjčka, rozpočet, spotřeba, S. N, akcie, banka, bankovka, břímě, dráha, état, jmění, los, loterie, obligace, odměna, pod- pora, policie, pomoc, přirážka, škola prů- myslová, úpadek, úpis, upsání, úroky, úva- zek, výpůjčka. Sp.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <