Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:5   Strana:0143


  Záložní
  Záložní, Reserve-, militärisch. Z. armáda, jízda, Kram., voj, J. tr., vojsko, die Reserven, trubač, mužstvo (záložnictvo), pluk, lékař, povoz, střelivo, soumar. Čsk. Z. ústavy, Re- serveanstalten: armádní park střeliva, polní opatrovny, polní zdravotní ústavy, polní sklady oděvu. Čsk. — Z., Hinterhalts-, Z. vojsko. Čsk. — Z., Vorraths-. Z. komora, Kram., zboží, pumpa. Šp. Z. fond, Reserve- fond. Us. Z. zásoba. Šp. — Z., Vorschuss- kassa-, Vorschuss-. Z. peníze, kvitance, ná- hrada, účet, J. tr., fond, banka, doba, po- kladnice. Šp. — Z. sedlák. V malej Porubce jest sedlákov z-ných osm. Sl. let. III. 78. Cf. Záložnice.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <