Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta
Seznam Hesel

  FulltextVše
  Prohledávat:
  HeslaObsah hesel
  Nápověda
  dalaman transfers dalaman transfer to icmeler transfers dalaman airport fethiye transfers
  Dokument Obrázek
  Svazek:5   Strana:0941


  Báně
  Báně. ad 1. Baňka ze skla mléčného. Šp. B. stříbrná (phiala). BO. Pijú v báních víno, in phialis. BO. Je v báni, má báňu = opilý. Hluboko nahledl do baňky (do sklenky; o opilém). Us. Baňka ve vých. Čech. = džbán, Kál.; u Kobylí = krajáč. Brt. Cf. Kram. Slov. 26. — B., ein krugförmig aus Stroh geflochtenes Behaltniss zu Eiern, Federn etc., slov. loboska. Plk. — ad 4. , die Kuppel, das Kugelgewelbe, klenutí bá- ňovité, kopule. Nz., Vlšk. 24., 140. — B. = tykev, der Kürbis. U Mor. Ostravy. Wrch. — B. u plynu, die Glasglocke, Šp., zvon přídvorní (veliká, prostřední, malá, s zin- kovou střechou), die Flurglocke (u plynu). Šp. — B. = parní klobouk na lokomotivě, der Dampfdom. Zpr. arch. VII. 28., NA. IV. 205. — B. nebeská, das Himmelsgewölbe, Čch. Bs. 64. — ad 6. Das Bergwerk. Celé okolí kremnické páchne báněmi, rudami a podzemními plodinami. Koll. IV. 124. — Na konec: B. = bublina, die Blase. Báně dělati, Seifenblasen machen. U Litovle. Kčr. Na vodě dělaly se veliké báně. Na Slov. Mk., Mínařík. — Báň = lesní kotlina, eine Wald- vertiefung Na Slov. Dch. — Báně, baňka, der Kolben, die Stiefelröhre. Sl. les. — Báně, ves u Zbraslavě. PL. — Cf. Mkl. Etym. 7., S. N.

  Vytvořeno v rámci projektu Data a nástroje pro informační systémy (1 ET 1011 20413)
  za podpory programu Informační společnost AV ČR a projektu Informační zdroje
  pro výzkum a výuku češtiny (VZ 09005) za podpory programu
  INFOZ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  Digitalizace a software Imaging Systems spol. s r.o. © 2005 - 2007 - 2011
  <